Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 grudnia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia obowiązujących na terenie Gminy Rogóźno wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny, leśny oraz od nieruchomości 2019-01-18 09:52
dokument Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 grudnia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018r. 2019-01-18 09:50
dokument Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r. 2019-01-18 09:48
dokument Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Rogóźno 2019-01-18 09:46
dokument Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenie z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Rogóźno 2019-01-18 09:45
dokument Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku 2019-01-18 09:43