Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie NR 62/2011 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych jednostki samorządu terytorialnego Urzędu Gminy Rogóźno 2012-12-17 09:38
dokument Zarządzenie NR 61/2011 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy i jednostkach oświatowych 2012-12-17 09:06
dokument Zarządzenie NR 60/2011 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia Aneksu Nr 1 do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Rogóźno, wydanego zarządzeniem Nr 15/2009 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 11.05.2009r. 2012-02-15 10:30
dokument Zarządzenie NR 59/2011 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej. 2012-02-15 10:25
dokument Zarządzenie NR 58/2011 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli zarządczej. 2012-02-15 10:21
dokument Zarządzenie NR 57/2011 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wzoru umowy o świadczenie usług udzielanych przez przedszkole publiczne prowadzone przez gminę Rogóźno. 2012-02-15 10:17
dokument Zarządzenie NR 56/2011 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych. 2012-02-15 10:11
dokument Zarządzenie NR 55/2011 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych. 2012-02-15 10:06
dokument Zarządzenie NR 54/2011 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 12 grudnia 2011r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2011r. 2012-02-15 10:00
dokument Zarządzenie NR 53/2011 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 2012-02-15 09:56
dokument Zarządzenie NR 51/2011 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie powołania zespołu autorskiego do wykonania dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego. 2012-02-15 09:52
dokument Zarządzenie NR 50/2011 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie powołania Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego oraz Administratora Systemu Teleinformatycznego w Urzędzie Gminy w Rogóźnie. 2012-02-15 09:45
dokument Zarządzenie NR 49/2011 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 14 listopada 2011r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2011r. 2012-02-15 09:41
dokument Zarządzenie NR 48/2011 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie projektu budżetu gminy Rogóźno na 2012r. 2012-02-15 09:38
dokument Zarządzenie NR 47/2011 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rogóźno na lata 2012-2023. 2012-02-15 09:32
dokument Zarządzenie NR 46/2011 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z wielofunkcyjnego boiska sportowego w Szembruczku. 2011-11-15 13:36
dokument Zarządzenie NR 45/2011 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie upoważnienia Pani Doroty Grzeszkowskiej specjalisty pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogóźnie do wydawania decyzji w sprawach pomocy społecznej i do wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych. 2011-11-15 13:30
dokument Zarządzenie NR 44/2011 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie upoważnienia Pani Doroty Grzeszkowskiej specjalisty pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogóźnie do podejmowania działań w zakresie realizacji obowiązku określonego w art.8a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 2011-11-15 13:27
dokument Zarządzenie NR 43/2011 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie upoważnienia Pani Doroty Grzeszkowskiej specjalisty pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogóźnie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postepowania i wydawania w tych sprawach decyzji. 2011-11-15 13:23
dokument Zarządzenie NR 42/2011 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie upoważnienia Pani Doroty Grzeszkowskiej specjalisty pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogóźnie do prowadzenia postepowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji. 2011-11-15 13:20
dokument Zarządzenie NR 41/2011 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 26 października 2011r. w sprawie przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2010/2011 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. 2011-11-15 12:55
dokument Zarządzenie NR 40/2011 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 25 października 2011r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2011r. 2011-11-15 12:51
dokument Zarządzenie NR 39/2011 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 18 października 2011r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2011r. 2011-11-15 12:49
dokument Zarządzenie NR 38/2011 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 12 października 2011r. w sprawie wysokości stypendium szkolnego na okres od 1 września 2011 do 31 grudnia 2011. 2011-11-15 12:48
dokument Zarządzenie NR 37/2011 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 7 października 2011r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2011r. 2011-11-15 12:45
dokument Zarządzenie NR 35/2011 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 września 2011r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2011r. 2011-11-15 12:44
dokument Zarządzenie NR 34/2011 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 września 2011r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego. 2011-11-15 12:37
dokument Zarządzenie NR 33/2011 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 22 września 2011r. w sprawie odwołania Stałego Dyżuru w Urzędzie Gminy w Rogóźnie. 2011-11-15 12:29
dokument Zarządzenie NR 32/2011 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 22 września 2011r. w sprawie uruchomienia Systemu Stałego Dyżuru w Urzędzie Gminy w Rogóźnie. 2011-11-15 12:24
dokument Zarządzenie NR 31/2011 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 20 września 2011r. w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom - szkoła - dom. 2011-11-15 12:15
dokument Zarządzenie NR 30/2011 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 2011-11-15 12:12
dokument Zarządzenie NR 29/2011 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 8 września 2011r. w sprawie określenia podstawowych parametrów oraz przygotowania materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu gminy Rogóźno na 2012 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej. 2011-11-15 12:11
dokument Zarządzenie NR 28/2011 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 1 września 2011r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2011r. 2011-11-15 12:00
dokument Zarządzenie NR 27/2011 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rogóźno za I półrocze 2011roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z przebiegiem realizacji przedsiewzięć za I półrocze 2011r. oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2011r. 2011-11-15 11:57
dokument Zarządzenie NR 26/2011 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do głosowania. 2011-11-15 11:31
dokument Zarządzenie NR 25/2011 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego. 2011-11-15 11:28
dokument Zarządzenie NR 24/2011 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 01 sierpnia 2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2011-11-15 11:26
dokument Zarządzenie NR 23/2011 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2011r. 2011-11-15 11:22
dokument Zarządzenie NR 22/2011 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 25 lipca 2011r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2011r. 2011-11-15 11:20
dokument Zarządzenie NR 20/2011 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2011r. 2011-11-15 11:06
dokument Zarządzenie NR 21/2011 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie przygotowania i przeprowadzaenia gminnego ćwiczenia obronnego we współdziałaniu z miejskimi i powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami oraz jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu grudziądzkiego 2011-07-06 12:36
dokument Zarządzenie NR 19/2011 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zakładowego Planu Kont w Urzędzie Gminy w Rogóźnie i jednostkach podległych 2011-07-06 12:35
dokument Zarządzenie NR 18/2011 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 28 czerwca 2011r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogóźno na lata 2011-2024 2011-07-06 11:53
dokument Zarządzenie NR 18/2011 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 28 czerwca 2011r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogóźno na lata 2011-2024 2011-07-06 11:52
dokument Zarządzenie NR 17/2011 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie ogłoszenia terminu składania wniosków do Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku "Wyprawka szkolna". 2011-07-06 11:17
dokument Zarządzenie NR 16/2011 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w wysokości 300.000,00zł 2011-07-06 11:08
dokument Zarządzenie NR 14/2011 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 09 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Rogóźno na rok szkolny 2011/2012 2011-07-06 11:05
dokument Zarządzenie NR 13/2011 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 maja 2011r. w sprawie rocznej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2010r. 2011-06-08 11:07
dokument Zarządzenie NR 12/2011 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 25 maja 2011r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2011r. 2011-06-08 11:06
dokument Zarządzenie NR 11/2011 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 17 maja 2011r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Rogóźno 2011-06-08 10:41
dokument Zarządzenie NR 10/2011 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 29 kwietnia 2011r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2011r. 2011-06-08 10:37
dokument Zarządzenie NR 9/2011 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie opracowania projektów organizacji szkół i przedszkola gminy Rogóźno na rok szkolny 2011/2012 2011-06-08 10:30
dokument Zarządzenie NR 8/2011 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 22 kwietnia 2011r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogóźno na lata 2011-2024 2011-06-08 10:26
dokument Zarządzenie NR 7/2011 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie wysokości stypendium szkolnego na okres od stycznia do czerwca 2011 2011-04-13 13:21
dokument Zarządzenie NR 6/2011 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 marca 2011r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2011 2011-04-13 13:15
dokument Zarządzenie NR 5/2011 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 29 marca 2011r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogóźno na lata 2011-2024 2011-04-13 12:21
dokument Zarządzenie NR 4/2011 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 1 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Rogóźno z dnia 20.08.2009r. 2011-04-13 12:12
dokument Zarządzenie NR 3/2011 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie odwołania stałego dyżuru 2011-04-13 12:08
dokument Zarządzenie NR 2/2011 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 27 stycznia 2011r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogóźno na lata 2011-2024 2011-04-13 12:05
dokument Zarządzenie NR 1/2011 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 17 stycznia 2011r. w związku z wprowadzeniem od dnia 17 stycznia 2011r. Stanu Alarmu Powodziowego 2011-04-13 11:06