Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr IX/54/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 czerwca 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2019r. 2019-07-01 12:39
dokument Uchwała nr IX/53/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Rogóźno 2019-07-01 12:38
dokument Uchwała nr IX/52/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rogóźno 2019-07-01 12:32
dokument Uchwała nr IX/51/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie przystąpienia Gminy Rogóźno do realizacji projektu pod nazwą "planowanie z mieszkańcami" 2019-07-01 12:30
dokument Uchwała nr IX/50/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie powołania skarbnika gminy 2019-07-01 12:24
dokument Uchwała nr IX/49/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie za 2018 rok 2019-07-01 12:23
dokument Uchwała nr IX/48/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2018 2019-07-01 12:22
dokument Uchwała nr IX/47/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Rogóźno za 2018r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2018r. 2019-07-01 12:20
dokument Uchwała nr IX/46/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy za 2018 rok 2019-07-01 12:19