Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr XV/101/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Mszczonowskiej 4, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rogóźno położonej w obrębie geodezyjnym Rogóźno. 2020-01-14 09:48
dokument Uchwała nr XV/100/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Zwierzyniec 2020-01-14 09:45
dokument Uchwała nr XV/99/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 2020-01-14 09:44
dokument Uchwała nr XV/98/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rogóźno na rok szkolny 2019/2020 2020-01-14 09:40
dokument Uchwała nr XV/97/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2020r. 2020-01-14 09:39
dokument Uchwała nr XV/96/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Osy i Gardęgi 2020-01-14 09:38
dokument Uchwała nr XV/95/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Rogóźno 2020-01-14 09:37
dokument Uchwała nr XV/94/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie da Gminy Rogóźno na lata 2020-2024 2020-01-14 09:35
dokument Uchwała nr XV/93/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok 2020-01-14 09:33
dokument Uchwała nr XV/92/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 grudnia 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2019r. 2020-01-14 09:32
dokument Uchwała nr XV/91/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogóźno na lata 2020-2028 2020-01-14 09:31
dokument Uchwała nr XV/90/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2020 rok 2020-01-14 09:30
dokument Uchwała nr XV/89/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie powołania skarbnika gminy 2020-01-14 09:28
dokument Uchwała nr XV/88/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie odwołania skarbnika gminy 2020-01-14 09:28