Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 121/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy dla projektu pn."Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Rogóźnie" 2021-01-11 13:09
dokument Zarządzenie Nr 120/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy dla projektu pn. "Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem" 2021-01-11 10:57
dokument Zarządzenie Nr 119/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy dla projektu pn. "Zadalna szkoła plus w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" 2021-01-11 10:53
dokument Zarządzenie Nr 118/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy dla projektu pn. "Zdalna szkoła - wsparcie w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" 2021-01-11 10:41
dokument Zarządzenie Nr 117/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 grudnia 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r. 2021-01-11 10:32
dokument Zarządzenie Nr 116/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 22.12.2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Rogóźno 2020-12-31 09:19
dokument Zarządzenie 115 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Rogóźno 2020-12-23 08:54
dokument Zarządzenie 114 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy dla projektu pn. "Zdalna szkoła plus w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"" 2020-12-23 08:52
dokument Zarządzenie nr 113 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy dla projektu pn. "Zdalna szkoła - wsparcie w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" 2020-12-23 08:48
dokument Zarządzenie nr 112 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - samodzielnego referenta w Referacie Organizacyjnym 2020-12-23 08:40
dokument Zarządzenie Nr 111/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020r. 2020-12-23 08:37
dokument Zarządzenie Nr 110/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r. 2020-12-22 15:18
dokument Zarządzenie Nr 109/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogóźno na lata 2021-2025 2020-12-18 10:41
dokument Zarządzenie Nr 108/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 10 grudnia 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r. 2020-12-18 10:38
dokument Zarządzenie Nr 107/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Rogóźno. 2020-12-14 11:55
dokument Zarządzenie Nr 106/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości stypendium szkolnego dla uczniów na okres od dnia 1.09.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. 2020-12-14 11:52
dokument Zarządzenie Nr 105/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Rogóźno na 2021 rok. 2020-12-14 11:39
dokument Zarządzenie Nr 104/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Rogóźno. 2020-12-09 09:20
dokument Zarządzenie Nr 103/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r. 2020-12-09 09:18
dokument Zarządzenie Nr 102/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę. 2020-12-09 09:12
dokument Zarządzenie Nr 101/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Rogóźno oraz kontroli i obiegu dokumentów związanych z wydatkami dotyczącymi ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług. 2020-12-09 09:05
dokument Zarządzenie Nr 100/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r. 2020-12-03 14:16
dokument Zarządzenie Nr 99/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie zorganizowania w Urzędzie Gminy Rogóźno systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone". 2020-11-27 09:31
dokument Zarządzenie Nr 98/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia Kierownika Kancelarii Specjalnej. 2020-11-27 09:24
dokument Zarządzenie Nr 97/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r. 2020-11-25 11:20
dokument Zarządzenie Nr 96/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Rogóźno nr 67/2020 z dnia 10 września 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie, oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Rogóźno. 2020-11-25 11:16
dokument Zarządzenie Nr 95/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r. 2020-11-12 15:13
dokument Zarządzenie Nr 94/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: "Roboty budowlane związane z utworzeniem Ośrodków wsparcia w Gminie Rogóźno: Dziennego Domu Senior+ w miejscowości Rogóźno i Klubu Senior+ w miejscowości Jamy" 2020-11-12 15:07
dokument Zarządzenie Nr 93/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie zmiany we wprowadzonych czasowych ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Rogóźnie 2020-11-12 14:16
dokument Zarządzenie Nr 92/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Rogóźno. 2020-11-04 12:05
dokument Zarządzenie Nr 91/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 października 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r. 2020-11-04 12:02
dokument Zarządzenie Nr 90/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 października 2020 r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2020 r. 2020-10-30 11:28
dokument Zarządzenie Nr 89/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 28 października 2020 r. w sprawie odwołania i powołania Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 2020-10-30 11:24
dokument Zarządzenie Nr 88/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 26 października 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r. 2020-10-30 11:21
dokument Zarządzenie Nr 87/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: "Dostawa węgla kamiennego w sezonie grzewczym 202/2021" 2020-10-30 11:14
dokument Zarządzenie Nr 86/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 19 października 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r. 2020-10-28 08:35
dokument Zarządzenie Nr 85/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogóźno na lata 2020-2028 2020-10-21 07:53
dokument Zarządzenie Nr 84/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 15 października 2020 r. w sprawie przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości gminnych 2020-10-16 11:27
dokument Zarządzenie Nr 83/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 9 października 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r. 2020-10-16 11:23
dokument Zarządzenie Nr 82/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 6 października 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: "Dostawa węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2020/2021" 2020-10-07 14:35
dokument Zarządzenie Nr 81/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 6 października 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: "Sukcesywna dostawa pelletu drzewnego w sezonie grzewczym 2020/2021" 2020-10-07 14:33
dokument Zarządzenie Nr 80/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 5 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wieloosobowym Stanowisku ds. postępowań administracyjnych 2020-10-07 14:31
dokument Zarządzenie Nr 79/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 5 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Rogóźno przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2020-10-07 14:29
dokument Zarządzenie Nr 78A/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 września 2020 r. w sprawie powołania osób pełniących funkcję koordynatorów oraz zespołu do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Rogóźno. 2020-10-13 16:40
dokument Zarządzenie Nr 78/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r. 2020-10-07 14:21
dokument Zarządzenie Nr 77/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogóźno na lata 2020-2028 2020-10-07 14:21
dokument Zarządzenie Nr 76/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 29 września 2020 r. w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Rogóźno na 2021 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na rok 2021 i lata następne. 2020-10-07 14:17
dokument Zarządzenie Nr 75/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 5 i 6 do Zarządzenia Nr 64/2016 Wójta Gminy Rogóźno w sprawie określenia procedur wykorzystania środków funduszu sołeckiego. 2020-10-07 14:15
dokument Zarządzenie Nr 74/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 23 września 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: "Dostawa sukcesywna opału - pellet drzewny w sezonie grzewczym 2020/2021" 2020-09-30 09:34
dokument Zarządzenie Nr 73/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 17 września 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r. 2020-09-30 09:28
dokument Zarządzenie Nr 72/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 15 września 2020 r. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Rogóźno w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Rogóźno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 2020-09-21 10:31
dokument Zarządzenie Nr 71/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 11 września 2020 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rogóźno za I półrocze 2020 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. 2020-09-15 15:44
dokument Zarządzenie Nr 70/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 10 września 2020 r. w sprawie ustalenia zasad używania flagi państwowej oraz flagi Unii Europejskiej w Urzędzie Gminy Rogóźno oraz jednostkach organizacyjnych 2020-09-15 09:01
dokument Zarządzenie Nr 69/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 10 września 2020 r. w sprawie przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości gminnych 2020-09-15 09:00
dokument Zarządzenie Nr 68/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 10 września 2020 r. w sprawie przetargów ustnych ograniczonych na najem nieruchomości gminnych 2020-09-15 08:58
dokument Zarządzenie Nr 67/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 10 września 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie , oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Rogóźno 2020-09-15 08:57
dokument Zarządzenie Nr 66/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 9 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji do likwidacji pieczęci i pieczątek w Urzędzie Gminy Rogóźno 2020-09-15 08:53
dokument Zarządzenie Nr 65/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 7 września 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r. 2020-09-15 08:49
dokument Zarządzenie Nr 64/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 2 września 2020 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w Rogóźnie celem dokonania wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Rogóźno 2020-09-08 09:11
dokument Zarządzenie Nr 63/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 01 września 2020 r. w sprawie zmiany norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Rogóźno oraz kontroli i obiegu dokumentów związanych z wydatkami dotyczącymi ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług 2020-09-08 09:09
dokument Zarządzenie Nr 62/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 1 września 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Rogóźno 2020-09-08 09:01
dokument Zarządzenie Nr 61/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 sierpnia 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r. 2020-09-08 08:43
dokument Zarządzenie Nr 60/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2020-08-12 07:59
dokument Zarządzenie Nr 59/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 5 sierpnia 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r 2021-07-01 15:01
dokument Zarządzenie Nr 58/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Rogóźno. 2020-08-13 11:09
dokument Zarządzenie Nr 57/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2020 r. 2020-07-31 13:15
dokument Zarządzenie Nr 55/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Rogóźno przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem. 2020-07-30 07:51
dokument Zarządzenie Nr 54/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemów alarmowych 2020-07-30 07:49
dokument Zarządzenie Nr 53/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie utworzenia, określenia składu i organizacji pracy Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia powszechnego Spisu Rolnego w roku 2020 na terenie Gminy Rogóźno 2020-07-30 07:47
dokument Zarządzenie Nr 52/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 21 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 rok 2020-07-27 13:02
dokument Zarządzenie Nr 51/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szembruczku 2020-07-21 16:25
dokument Zarządzenie Nr 50/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2020-07-21 16:24
dokument Zarządzenie Nr 49/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich będących własnością Gminy Rogóźno 2020-07-21 16:22
dokument Zarządzenie Nr 48/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie zmian norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Rogóźno oraz kontroli i obiegu dokumentów związanych z wydatkami dotyczącymi ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług 2020-07-16 14:57
dokument Zarządzenie Nr 47/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r. 2020-07-16 14:53
dokument Zarządzenie Nr 46/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami 2020-07-02 11:21
dokument Zarządzenie Nr 45A/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: "Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r." 2021-06-01 15:08
dokument Zarządzenie Nr 45/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r. 2020-07-02 11:18
dokument Zarządzenie Nr 44/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogóźnie za 2019 r. 2020-06-25 14:55
dokument Zarządzenie Nr 43/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie za 2019 r. 2020-06-25 14:53
dokument Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami. 2020-07-02 09:13
dokument Zarządzenie Nr 41/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 10 czerwca 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r. 2020-06-17 07:46
dokument Zarządzenie Nr 40/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Rogóźno w roku 2020 przypadających w zamian za święto przypadające w sobotę. 2020-06-09 15:00
dokument Zarządzenie Nr 39/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 29 maja 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r. 2020-06-05 12:28
dokument Zarządzenie Nr 38/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rogóźno. 2020-06-05 12:23
dokument Zarządzenie Nr 37/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie "Planu Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Gminy Rogóźno". 2020-05-28 14:50
dokument Zarządzenie Nr 36/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie rocznej informacji z wykonania budżetu gminy Rogóźno za 2019 r. 2020-05-26 16:57
dokument Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2020 r. 2020-05-20 11:53
dokument Zarządzenie Nr 34/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 13 maja 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r. 2020-05-20 11:51
dokument Zarządzenie nr 33/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Rogóźno oraz kontroli i obiegu dokumentów związanych z wydatkami dotyczącymi ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług. 2020-05-05 10:57
dokument Zarządzenie nr 32/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 28 kwietnia 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r. 2020-05-05 10:52
dokument Zarządzenie Nr 31/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w Referacie Finansowym. 2020-04-21 16:40
dokument Zarządzenie Nr 30/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu użytkowania samochodów służbowych w Urzędzie Gminy Rogóźno. 2020-04-21 16:38
dokument Zarządzenie Nr 29/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r. 2020-04-21 16:35
dokument Zarządzenie Nr 28/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości stypendium szkolnego dla uczniów na okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. 2020-04-20 11:37
dokument Zarządzenie Nr 27/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r. 2020-04-14 16:17
dokument Zarządzenie Nr 26/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r. 2020-04-07 12:10
dokument Zarządzenie Nr 25A/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 marca 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r. 2020-04-09 14:14
dokument Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 marca 2020r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020r. 2020-04-06 14:28
dokument Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 marca 2020r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2019 roku, sprawozdania o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia za 2019r. 2020-04-02 14:53
dokument Zarządzenie Nr 23/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 27 marca 2020r. w sprawie zmiany ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadani publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r. 2020-03-27 13:02
dokument Zarządzenie Nr 22/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 20 marca 2020r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020r. 2020-03-27 12:59
dokument Zarządzenie Nr 21/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 20 marca 2020r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora w Wieloosobowym Stanowisku ds. postępowań administracyjnych 2020-03-25 14:15
dokument Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 18 marca 2020r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania przy opracowywaniu, podejmowaniu, rozpowszechnianiu oraz realizacji gminnych aktów prawnych - uchwał Rady Gminy Rogóźno 2020-03-19 11:22
dokument Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 12 marca 2020r. w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rogóźno 2020-03-19 11:19
dokument Zarządzenie Nr 18/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 12 marca 2020r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r. 2020-03-19 11:17
dokument Zarządzenie Nr 17/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 24 lutego 2020r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020r 2020-02-28 11:54
dokument Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 24 lutego 2020r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Świadczenie usługi autowypłat" 2020-02-25 14:50
dokument Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 20 lutego 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020r. 2020-02-25 14:48
dokument Zarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 20 lutego 2020r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej 2020-02-25 14:46
dokument Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rogóźnie 2020-02-25 14:44
dokument Zarządzenie Nr 12/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 2020-02-25 14:43
dokument Zarządzenie Nr 11/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 13 lutego 2020r. w sprawie obsady Stałego Dyżuru Urzędu Gminy Rogóźno 2020-02-25 14:42
dokument Zarządzenie Nr 10/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Rogóźno 2020-02-25 14:40
dokument Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie Gminy Rogóźno 2020-02-25 14:38
dokument Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy Rogóźno za 2019r. 2020-02-04 13:17
dokument Zarządzenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 29 stycznia 2020r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020r. 2020-02-04 13:16
dokument Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 17 stycznia 2020r. w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania wartości rynkowej zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego. 2020-01-24 11:10
dokument Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 15 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędzie Gminy Rogóźno 2020-01-24 11:07
dokument Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 14 stycznia 2020r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020r. 2020-01-24 11:04
dokument Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 14 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rogóźno. 2020-01-24 11:03
dokument Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 02 stycznia 2020r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji magazynu sprzętu obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Rogóźno 2020-01-24 10:55
dokument Zarządzenie Nr 1/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 02 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia Regulaminu użytkowania samochodów służbowych w Urzędzie Gminy Rogóźno 2020-01-24 10:35