Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXIII/148/2020 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r. 2021-01-07 12:44
dokument Uchwała Nr XXII/143/2020 Rady Gminy Rogóźno z dnia 9 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r. 2021-02-02 16:47
dokument Uchwała Nr XXII/142/2020 Rady Gminy Rogóźno z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2021-01-07 12:43
dokument Uchwała Nr XXII/141/2020 Rady Gminy Rogóźno z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2021 r. 2021-01-07 12:41
dokument Uchwała Nr XXII/140/2020 Rady Gminy Rogóźno z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 2021-01-07 12:40
dokument Uchwała Nr XXI/136/2020 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r. 2020-12-01 11:30
dokument Uchwała Nr XX/135/2020 Rady Gminy Rogóźno zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r. 2020-12-01 11:29
dokument Uchwała Nr XX/130/2020 Rady Gminy Rogóźno w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rogóźno lub jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3 i 13 ustawy o finansach publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg 2020-12-01 11:27
dokument Uchwała Nr XX/129/2020 Rady Gminy Rogóźno w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Rogóźno 2020-12-01 11:24
dokument Uchwała Nr XX/128/2020 Rady Gminy Rogóźno w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Rogóźno 2020-12-01 11:21
dokument Uchwała Nr XIX/127/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r. 2020-08-21 08:33
dokument Uchwała Nr XVIII/124/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r. 2020-08-21 08:34
dokument Uchwała Nr XVIII/122/2020 Rady Gminy Rogóźno w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rogóźno na rok szkolny 2020/2021 2020-10-05 13:44
dokument Uchwała Nr XVII/110/2020 Rady Gminy Rogóźno z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rogóźno w 2020 roku 2020-08-21 08:35
dokument Uchwała Nr XVII/109/2020 Rady Gminy Rogóźno z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2020-08-21 08:37
dokument Uchwała Nr XVI/107/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2020 rok 2020-08-21 08:38
dokument Uchwała Nr XVI/105/2020 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Rogóźno na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza realizowane na terenie Gminy Rogóźno 2020-08-21 08:39
dokument Uchwała Nr XVI/102/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie statutu Gminy Rogóźno 2020-08-21 08:39