Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XVIII/124/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r. 2020-07-01 11:21
dokument Uchwała Nr XVIII/123/2020 w sprawie powołania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie Rogóźno 2020-07-01 11:20
dokument Uchwała Nr XVIII/122/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rogóźno na rok szkolny 2020/2021 2020-07-01 11:19
dokument Uchwała Nr XVIII/121/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 2020-07-01 11:17
dokument Uchwała Nr XVIII/120/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej tarczy antykryzysowej) 2020-07-01 11:16
dokument Uchwała Nr XVIII/119/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed coraz większą ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne 2020-07-01 11:16
dokument Uchwała Nr XVIII/118/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie z dnia 19 marca 2020 r. 2020-07-01 11:15
dokument Uchwała Nr XVIII/117/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie z dnia 04 marca 2020 r. 2020-07-01 11:14
dokument Uchwała Nr XVIII/116/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Rogóźno nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 2020-07-01 11:13
dokument Uchwała Nr XVIII/115/2020 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy za 2019 rok 2020-07-01 11:12
dokument Uchwała Nr XVIII/114/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie za 2019 rok 2020-07-01 11:11
dokument Uchwała Nr XVIII/113/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2019 2020-07-01 11:09
dokument Uchwała Nr XVIII/112/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Rogóźno za 2019 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2019 r. 2020-07-01 11:07