Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument uchwała Nr XV/99/2019 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 2020-08-21 10:07
dokument uchwała Nr XV/98/2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rogóźno na rok szkolny 2019/2020 2020-08-21 10:07
dokument uchwała Nr XV/95/2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Rogóźno 2020-08-21 10:07
dokument uchwała Nr XV/92/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2019 r. 2020-08-21 10:06
dokument uchwała Nr XV/90/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2020 r. 2020-08-21 10:06
dokument uchwała Nr XIV/87/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2020 r. 2020-08-21 10:05
dokument uchwała Nr XIV/84/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2019 r. 2020-08-21 10:05
dokument uchwała Nr XIV/83/2019 w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-08-21 10:05
dokument uchwała Nr XIV/80/2019 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rogóźno 2020-08-21 10:04
dokument uchwała Nr XIV/77/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2020-08-21 10:04
dokument uchwała Nr XIV/76/2019 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 2020-08-21 10:03
dokument uchwała Nr XIV/75/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2020-08-21 10:03
dokument uchwała Nr XIII/71/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2019 r. 2020-08-21 10:02
dokument uchwała Nr XII/70/2019 w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 2020-08-21 10:02
dokument uchwała Nr XII/66/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2019 r. 2020-08-21 10:01
dokument uchwała Nr XI/64/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogóźno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r. 2020-08-21 10:01
dokument uchwała Nr X/59/2019 w sprawie ustalania planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogóźno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r. 2020-08-21 10:00
dokument uchwała Nr X/56/2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 2020-08-21 09:55
dokument uchwała Nr X/55/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2019 r. 2020-08-21 10:40
dokument uchwała Nr IX/54/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2019 r. 2020-08-21 09:54
dokument uchwała Nr IX/53/2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Rogóźno. 2020-08-21 09:54
dokument uchwała Nr VIII/45/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2019 r. 2020-08-21 09:53
dokument uchwała Nr VIII/44/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rogóźno. 2020-08-21 09:53
dokument uchwała Nr VIII/43/2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 2020-08-21 09:52
dokument uchwała Nr VII/37/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2019 r. 2020-08-21 09:52
dokument uchwała Nr VI/32/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2019 r. 2020-08-21 09:51
dokument uchwała Nr VI/31/2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 r. 2020-08-21 09:51
dokument uchwała Nr VI/30/2019 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody. 2020-08-21 09:51
dokument uchwała Nr V/27/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2019 r. 2020-08-21 09:50
dokument uchwała Nr V/26/2019 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Gminy Rogóźno, trybu postępowania w spr. Udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania 2020-08-21 09:50
dokument uchwała Nr V/25/2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad nadawania i pozbawiania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Rogóźno". 2020-08-21 09:49
dokument uchwała Nr V/24/2019 w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw uchwałodawczych, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakie muszą odpowiadać składane projekty. 2020-08-21 09:49
dokument uchwała Nr V/23/2019 w sprawie statutu gminy Rogóźno. 2020-08-21 09:48
dokument uchwała Nr IV/19/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2019 rok. 2020-08-21 09:48