Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr XXI/123/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Rogóźno 2020-08-20 11:07
dokument Uchwała nr XX/121/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2016 r. 2020-08-20 10:50
dokument Uchwała nr XX/118/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2017 rok 2020-08-20 10:49
dokument Uchwała nr XIX/114/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 6 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2016 r. 2020-08-20 10:43
dokument Uchwała nr XIX/111/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2017 rok 2020-08-20 10:40
dokument Uchwała nr XIX/110/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok 2020-08-20 10:38
dokument Uchwała nr XIX/109/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r. 2020-08-20 10:37
dokument Uchwała nr XVIII/107/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 4 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2016 r. 2020-08-20 10:34
dokument Uchwała nr XVII/103/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 13 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2016 r. 2020-08-20 10:28
dokument Uchwała nr XVII/99/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 13 września 2016 r. w sprawie określenia wymagań , jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami . 2020-08-20 10:26
dokument Uchwała nr XVI/96/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Rogóźno 2020-08-20 10:24
dokument Uchwała nr XVI/95/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-08-20 10:23
dokument Uchwała nr XVI/94/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2020-08-20 10:21
dokument Uchwała nr XVI/93/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2020-08-20 10:20
dokument Uchwała nr XVI/92/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rogóźno 2020-08-20 10:18
dokument Uchwała nr XVI/91/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2016 r. 2020-08-20 10:16
dokument Uchwała nr XVI/83/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz?Pelplin?Gdańsk Przyjaźń 2020-08-20 10:14
dokument Uchwała nr XV/81/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2016 r. 2020-08-20 10:13
dokument Uchwała nr XIV/76/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Rogóźno 2020-08-20 10:11
dokument Uchwała nr XIV/75/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2016 r. 2020-08-20 10:09
dokument Uchwała nr XIV/72/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rogóźnie 2020-08-20 10:08