Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr XXIX/181/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. 2020-08-20 14:46
dokument Uchwała nr XXIX/179/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. 2020-08-20 12:20
dokument Uchwała nr XXIX/175/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad, trybu udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu gminy Rogóźno 2020-08-20 12:18
dokument Uchwała nr XXIX/174/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2018 rok 2020-08-20 12:17
dokument Uchwała nr XXVIII/172/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. 2020-08-20 12:15
dokument Uchwała nr XXVIII/169/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia obowiązujących na terenie Gminy Rogóźno wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny, leśny oraz od nieruchomości 2020-08-20 12:14
dokument Uchwała nr XXVIII/168/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2018 rok 2020-08-20 12:12
dokument Uchwała nr XXVIII/167/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok 2020-08-20 12:10
dokument Uchwała nr XXVIII/166/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r. 2020-08-20 12:09
dokument Uchwała nr XXVII/161/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. 2020-08-20 12:07
dokument Uchwała nr XXVII/159/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 2020-08-20 12:04
dokument Uchwała nr XXVII/158/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 2020-08-20 12:03
dokument Uchwała nr XXVII/157/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 24 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2020-08-20 12:01
dokument Uchwała nr XXVII/156/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 24 października 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogóźno 2020-08-20 12:00
dokument Uchwała nr XXVI/155/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 19 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. 2020-08-20 11:58
dokument Uchwała nr XXVI/152/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 19 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody gminy Rogóźno za pomocą innego instrumentu płatniczego 2020-08-20 11:55
dokument Uchwała nr XXV/147/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych 2020-08-20 11:22
dokument Uchwała nr XXV/146/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 21 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. 2020-08-20 11:21
dokument Uchwała nr XXIV/144/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. 2020-08-20 11:19
dokument Uchwała nr XXII/137/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. 2020-08-20 11:17
dokument Uchwała nr XXII/134/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rogóźno 2020-08-20 11:15
dokument Uchwała nr XXII/133/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rogóźno 2020-08-20 11:14
dokument Uchwała nr XXII/132/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji, punktacji za poszczególne kryteria oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rogóźno 2020-08-20 11:12
dokument Uchwała nr XXII/131/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą ? Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 2020-08-20 11:10
dokument Uchwała nr XXI/127/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. 2020-08-20 11:09
dokument Uchwała nr XXI/125/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, warunków i sposobu jej przyznawania 2020-08-20 11:07