Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr XXXVI/218/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. 2020-08-21 07:41
dokument Uchwała nr XXXV/215/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 9 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. 2020-08-21 07:39
dokument Uchwała nr XXXIV/211/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 6 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. 2020-08-21 07:37
dokument Uchwała nr XXXIII/210/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. 2020-08-21 07:36
dokument Uchwała nr XXXIII/208/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Rogóźno oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2020-08-21 07:35
dokument Uchwała nr XXXII/201/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. 2020-08-21 07:32
dokument Uchwała nr XXXII/198/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania 2020-08-21 07:31
dokument Uchwała nr XXXI/195/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. 2020-08-21 07:29
dokument Uchwała nr XXXI/194/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów ,logopedów, psychologów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. 2020-08-21 07:28
dokument Uchwała nr XXXI/193/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogóźno oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty 2020-08-21 07:26
dokument Uchwała nr XXXI/192/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2020-08-21 07:23
dokument Uchwała nr XXXI/191/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rogóźno w 2018 roku 2020-08-21 07:21
dokument Uchwała nr XXXI/190/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych 2020-08-21 07:20
dokument Uchwała nr XXX/189/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 13 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. 2020-08-20 14:56
dokument Uchwała nr XXX/186/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Rogóźno 2020-08-20 14:54
dokument Uchwała nr XXX/185/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 2020-08-20 14:52
dokument Uchwała nr XXX/184/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 2020-08-20 14:51
dokument Uchwała nr XXX/183/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Rogóźno 2020-08-20 14:49
dokument Uchwała nr XXX/182/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-08-20 14:49