Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia obowiązujących na terenie Gminy Rogóźno wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny, leśny oraz od nieruchomości 2020-08-21 08:29
dokument Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. 2020-08-21 08:27
dokument Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Rogóźno 2020-08-21 08:25
dokument Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenie z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Rogóźno 2020-08-21 08:21
dokument Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku. 2020-08-21 08:19
dokument Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. 2020-08-21 08:18
dokument Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2020-08-21 08:16
dokument Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2019 roku 2020-08-21 08:13
dokument Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2020-08-21 08:12