Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XX/135/2020 Rady Gminy Rogóźno zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r. 2020-10-05 14:23
dokument Uchwała Nr XX/134/2020 Rady Gminy Rogóźno w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Grudziądzkim a Gminą Rogóźno w sprawie partycypacji w kosztach remontu drogi powiatowej nr 1353 C relacji Białochowo-Gubiny-Szembruczek 2020-10-05 14:14
dokument Uchwała Nr XX/133/2020 Rady Gminy Rogóźno w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Rogóźno do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego "Salutaris" 2020-10-05 14:11
dokument Uchwała Nr XX/132/2020 Rady Gminy Rogóźno w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie - Miastu Grudziądz w formie dotacji celowej na częściowe pokrycie kosztów energii elektrycznej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu 2020-10-05 14:10
dokument Uchwała Nr XX/131/2020 Rady Gminy Rogóźno w sprawie przyznania Parafii p. w. Św. Bartłomieja w Szembruku dotacji na prace konserwatorskie. 2020-10-05 14:08
dokument Uchwała Nr XX/130/2020 Rady Gminy Rogóźno w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rogóźno lub jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3 i 13 ustawy o finansach publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg 2020-10-05 14:06
dokument Uchwała Nr XX/129/2020 Rady Gminy Rogóźno w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Rogóźno 2020-10-05 14:04
dokument Uchwała Nr XX/128/2020 Rady Gminy Rogóźno w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Rogóźno 2020-10-05 14:03