Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 107/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 21 września 2021 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Rogóźno w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 2021-09-22 07:31
dokument Zarządzenie Nr 106/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 21 września 2021 r. w sprawie obsady Stałego Dyżuru Urzędu Gminy Rogóźno 2021-09-22 07:28
dokument Zarządzenie Nr 105/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 15 września 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie, oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Rogóźno 2021-09-17 11:34
dokument Zarządzenie Nr 104/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 9 września 2021 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Rogóźno do prowadzenia spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy oraz określenia upoważnienia do podejmowania innych czynności. 2021-09-17 11:37
dokument Zarządzenie Nr 103/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 9 września 2021 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Rogóźno do prowadzenia spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy oraz określenia upoważnienia do podejmowania innych czynności. 2021-09-17 11:39
dokument Zarządzenie Nr 102/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 9 września 2021 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2021 r. 2021-09-16 14:00
dokument Zarządzenie Nr 101/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 9 września 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: "Roboty budowlane związane z utworzeniem ośrodków wsparcia w Gminie Rogóźno: Dziennego Domu Senior+ w miejscowości Rogóźno i Klubu Senior+ w miejscowości Jamy". 2021-09-15 11:38
dokument Zarządzenie Nr 100/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 8 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: "Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.". 2021-09-15 11:35
dokument Zarządzenie Nr 99/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 7 września 2021 r. w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. ASF 2021-09-15 11:32
dokument Zarządzenie Nr 98/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rogóźnie w przypadku jego nieobecności. 2021-09-15 11:29
dokument Zarządzenie Nr 97/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 6 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia do użytku "Gminnego planu dystrybucji tabletek jodku potasu w przypadku zdarzeń radiacyjnych na terenie Gminy Rogóźno" 2021-09-08 12:42
dokument Zarządzenie Nr 96/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 sierpnia 2021 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2021 r. 2021-09-07 15:06
dokument Zarządzenie Nr 95/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej 2021-09-01 08:08
dokument Zarządzenie Nr 94/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rogóźno za I półrocze 2021 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 2021-09-01 08:04
dokument Zarządzenie Nr 93/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szembruczku 2021-09-01 07:59
dokument Zarządzenie Nr 92/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości gminnych. 2021-08-27 13:59
dokument Zarządzenie Nr 91/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 24 sierpnia 2021 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2021 r. 2021-08-31 17:02
dokument Zarządzenie Nr 90/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: "Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r." 2021-08-31 16:45
dokument Zarządzenie Nr 89/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 19 sierpnia 2021 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóxno na 2021 r. 2021-08-19 12:06
dokument Zarządzenie Nr 88/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 12 sierpnia 2021 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2021 r. 2021-08-13 11:51
dokument Zarządzenie Nr 87/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie przyznania zasiłku szkolnego 2021-08-12 10:36
dokument ZarząĚdzenie Nr 86/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 4 sierpnia 2021 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2021 r. 2021-08-11 08:40
dokument Zarządzenie Nr 85/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Rogóźno przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem. 2021-08-05 15:16
dokument Zarządzenie Nr 84/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad oddawania gruntów w dzierżawę do trzech lat oraz określenia stawek czynszu za grunty i najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Rogóźno. 2021-08-05 15:14
dokument Zarządzenie Nr 83/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. 2021-08-05 13:37
dokument Zarządzenie Nr 82/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Rogóźno. 2021-08-05 13:35
dokument Zarządzenie Nr 81/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie zasad powoływania komisji przetargowych, organizacji, składu, trybu pracy i zakresu obowiązków członków komisji przetargowej, regulaminu udzielania zamówień publicznych do 130 tys. złotych w Urzędzie Gminy Rogóźno, procedury przygotowywania, publikacji oraz aktualizacji Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych. 2021-08-05 13:25
dokument Zarządzenie Nr 80/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie zasad wydawania i rejestracji upoważnień oraz pełnomocnictw w Urzędzie Gminy Rogóźno. 2021-08-05 13:15
dokument Zarządzenie Nr 79/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania przy opracowywaniu, podejmowaniu, rozpowszechnianiu oraz realizacji gminnych aktów prawnych - Uchwał Rady Gminy Rogóźno i Zarządzeń Wójta Gminy Rogóźno. 2021-08-05 13:10
dokument Zarządzenie Nr 78/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemów alarmowania. 2021-07-30 10:34
dokument Zarządzenie Nr 77/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2021 r. 2021-07-30 09:31
dokument Zarządzenie Nr 76/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 26 lipca 2021 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2021 r. 2021-07-29 07:35
dokument Zarządzenie Nr 75/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie powołania Koordynatora projektu, Specjalisty ds. finansowo - księgowych i Informatyka do realizacji zadania "Pamięć o Bohaterach Białochowa 1939 r." W ramach programu "Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju". 2021-07-26 07:44
dokument Zarządzenie Nr 74/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora do spraw płac w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy Rogóźno. 2021-07-23 13:23
dokument Zarządzenie Nr 73/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie nadania uprawnień użytkowania systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w Urzędzie Gminy Rogóźno. 2021-07-23 13:20
dokument Zarządzenie Nr 72/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 15 lipca 2021 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2021 r. 2021-07-23 13:19
dokument Zarządzenie Nr 71/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 9 lipca 2021 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2021 r. 2021-07-13 08:54
dokument Zarządzenie Nr 70/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Rogóźno 2021-07-09 12:00
dokument Zarządzenie Nr 69/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Rogóźno 2021-07-09 11:58
dokument Zarządzenie Nr 68/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 5 lipca 2021 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2021 r. 2021-07-09 11:56
dokument Zarządzenie Nr 67/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej. 2021-07-02 13:57
dokument Zarządzenie Nr 66/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2021 r. 2021-07-02 13:23
dokument Zarządzenie Nr 65/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 22 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rocznej informacji z wykonania budżetu gminy Rogóźno za 2020 r. 2021-06-23 15:02
dokument Zarządzenie Nr 64/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie za 2020 rok 2021-06-22 16:42
dokument Zarządzenie Nr 63/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogóźnie za 2020 rok 2021-06-22 16:40
dokument Zarządzenie Nr 62/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 14 czerwca 2021 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2021 r. 2021-06-21 08:31
dokument Zarządzenie Nr 61/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie wysokości stypendium szkolnego dla uczniów na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. 2021-06-15 13:47
dokument Zarządzenie Nr 60/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 2 czerwca 2021 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2021 r. 2021-06-10 11:17
dokument Zarządzenie Nr 59/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie likwidacji kasy, przeprowadzenia inwentaryzacji Kasy Urzędu Gminy oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Urzędu Gminy Rogóźno 2021-06-02 11:48
dokument Zarządzenie Nr 58/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie rocznej informacji z wykonania budżetu gminy Rogóźno za 2020 r. 2021-05-31 13:59
dokument Zarządzenie Nr 57/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 18 maja 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Rogóźno 2021-05-25 08:16
dokument Zarządzenie Nr 56/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 18 maja 2021 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2021 r. 2021-05-24 08:27
dokument Zarządzenie Nr 55/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie uzupełnienia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Rogóźno" 2021-05-18 16:41
dokument Zarządzenie Nr 54/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. utrzymania czystości i porządku w gminie oraz gospodarki odpadami w Referacie Gospodarki Komunalnej 2021-05-12 11:27
dokument Zarządzenie Nr 53/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 5 maja 2021 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2021 r. 2021-05-12 11:25
dokument Zarządzenie Nr 52/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r. 2021-05-05 13:34
dokument Zarządzenie Nr 51/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2021 r. 2021-04-29 14:12
dokument Zarządzenie Nr 50/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Rogóźno w roku 2021 przypadających w zamian za święto przypadające w sobotę 2021-04-29 14:10
dokument Zarządzenie Nr 49/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Rogóźno" 2021-04-29 14:15
dokument Zarządzenie Nr 48/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie obsady Stałego Dyżuru Urzędu Gminy Rogóźno 2021-04-29 14:00
dokument Zarządzenie Nr 47/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2021 r. 2021-04-29 13:59
dokument Zarządzenie Nr 46/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 9 kwietnia 2021 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2021 r. 2021-04-14 12:36
dokument Zarządzenie Nr 45/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości stypendium szkolnego dla uczniów na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. 2021-04-08 13:27
dokument Zarządzenie Nr 44/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2021 r. 2021-04-08 09:17
dokument Zarządzenie Nr 43/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Żurawskiej inspektora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogóźnie do prowadzenia postępowań w sprawie przyznania świadczenia "Dobry Start", a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia, wycofania upoważnienia Pani Doroty Grzeszkowskiej specjalisty pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogóźnie do prowadzenia postępowań w sprawie przyznania świadczenia "Dobry Start", a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia. 2021-04-08 09:06
dokument Zarządzenie Nr 42/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie upowaznienia Pani Małgorzaty Żurawskiej inspektora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogóźnie do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenie wychowawcze, a także do wydawania w tych sprawach decyzji, wycofania upoważnienia Pani Doroty Grzeszkowskiej specjalisty pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogźnie do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenie wychowawcze, a także do wydawania w tych sprawach decyzji. 2021-04-08 09:00
dokument Zarządzenie Nr 41/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Żurawskiej inspektora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogóźnie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji. 2021-04-08 08:57
dokument Zarządzenie Nr 40/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Żurawskiej inspektora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogóźnie do prowadzenia postepowań w sprawach o przyznanie jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r., o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", a także do wydawania w tych sprawach decyzji. 2021-04-08 08:55
dokument Zarządzenie Nr 39/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Żurawskiej inspektora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogóźnie do prowadzenia postępowań w sprawach zasiłków dla opiekunów i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie, wycofania upoważnienia Pani Doroty Grzeszkowskiej specjalisty pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogóźnie do prowadzenia postepowań w sprawach zasiłków dla opiekunów i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie. 2021-04-08 08:53
dokument Zarządzenie Nr 38/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Żurawskiej inspektora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogóźnie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach, wycofania upoważnienia Pani Doroty Grzeszkowskiej specjalisty pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogóźnie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach. 2021-04-08 08:49
dokument Zarządzenie Nr 37/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Żurawskiej inspektora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogóźnie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji, wycofania upoważnienia Pani Doroty Grzeszkowskiej specjalisty pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogóźnie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji. 2021-04-08 08:45
dokument Zarządzenie Nr 36/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Żurawskiej inspektora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogóźnie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy, wycofania upoważnienia Pani Doroty Grzeszkowskiej specjalisty pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogóźnie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. 2021-04-08 08:41
dokument Zarządzenie Nr 35/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Żurawskiej inspektora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogóźnie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowań i wydawania w tych sprawach decyzji, a także do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawania w tych sprawach decyzji, wycofania upoważnienia Pani Doroty Grzeszkowskiej specjalisty pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowań i wydawania w tych sprawach decyzji, a także prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawania w tych sprawach decyzji. 2021-04-08 08:37
dokument Zarządzenie Nr 34/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31.03.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r. 2021-04-01 11:27
dokument Zarządzenie Nr 33/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2020 rok, sprawozdania o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia za 2020 r. 2021-08-20 13:46
dokument Zarządzenie Nr 32/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 9 marca 2021 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2021 r. 2021-03-16 14:43
dokument Zarządzenie Nr 31/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogóźnie do porowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie jednorazowego świadczenia, z tytułu urodzenia żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu i wydawania w tych sprawach decyzji 2021-03-10 08:43
dokument Zarządzenie Nr 30/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogóźnie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji 2021-03-10 08:36
dokument Zarządzenie Nr 29/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogóźnie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia dobry start, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany adres poczty elektronicznej 2021-03-10 08:13
dokument Zarządzenie Nr 28/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogóźnie do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym do wydawania w tych sprawach zaświadczeń, o wysokości i przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego 2021-03-10 07:57
dokument Zarządzenie Nr 27/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogóźnie do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej 2021-03-10 07:50
dokument Zarządzenie Nr 26/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogóźnie do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny 2021-03-10 07:48
dokument Zarządzenie Nr 25/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogóźnie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji, a także do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2021-03-10 07:41
dokument Zarządzenie Nr 24/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogóźnie do prowadzenia postępowania w sprawach zasiłków dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2021-03-10 07:38
dokument Zarządzenie Nr 23/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogóźnie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawch decyzji 2021-03-10 07:35
dokument Zarządzenie Nr 22/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogóźnie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2021-03-10 07:33
dokument Zarządzenie Nr 21/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogóźnie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy 2021-03-10 07:30
dokument Zarządzenie Nr 20/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 8/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie regulaminu dowozu uczniów do szkoły na terenie Gminy Rogóźno. 2021-03-04 14:41
dokument Zarządzenie Nr 19/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie powołania i odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Rogóźno oraz zmiany zarządzenia nr 104/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 2021-03-04 14:36
dokument Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia Pani Barbarze Płochockiej Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogóźnie pełnomocnictwa do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu. 2021-03-04 14:33
dokument Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych tych jednostek oraz zakładów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego. 2021-03-04 14:26
dokument Zarządzenie Nr 16/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2021 r. 2021-03-04 14:24
dokument Zarządzenie Nr 15/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 04 lutego 2021 r. w sprawie powołania Koordynatora, Administratora i Animatora do realizacji projektu Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Rogóźnie. 2021-03-04 14:17
dokument Zarządzenie Nr 14/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do koordynacji wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w jednostkach organizacyjnych Gminy Rogóźno 2021-02-24 09:54
dokument Zarządzenie Nr 13/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2021 r. 2021-02-10 11:55
dokument Zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2020 r. 2021-02-01 13:03
dokument Zarządzenie Nr 11/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rogóźno. 2021-02-01 12:55
dokument Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogóźnie. 2021-01-28 11:58
dokument Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. 2021-01-28 11:57
dokument Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie regulaminu dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Rogóźno. 2021-01-28 11:55
dokument Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rogóźno. 2021-01-28 11:53
dokument Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany osoby powołanej do pełnienia funkcji administratora systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w Urzędzie Gminy Rogóźno 2021-01-21 15:01
dokument Zarządzenie Nr 5/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie Gminy Rogóźno 2021-01-25 11:12
dokument Zarządzenie Nr 4/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130.000 zł netto 2021-01-21 14:19
dokument Zarządzenie Nr 3/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie zasad dokumentowania czynności zakupów i sprzedaży dokonywanych przez gminę Rogóźno i jej jednostki budżetowe. 2021-01-13 08:46
dokument Zarządzenie Nr 2/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2020/2021. 2021-01-13 08:42
dokument Zarządzenie Nr 1/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 07 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogóźnie 2021-01-08 08:05