Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXIX/188/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 14 lipca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2021 r. 2021-07-19 13:44
dokument Uchwała Nr XXIX/187/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 2021-07-19 13:43
dokument Uchwała Nr XXIV/186/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty. 2021-07-19 13:40
dokument Uchwała Nr XXVIII/182/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 22 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2021 r. 2021-07-19 13:37
dokument Uchwała Nr XXVIII/181/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty 2021-07-19 13:32
dokument Uchwała Nr XXVIII/178/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rogóźno na rok szkolny 2021/2022 2021-07-19 13:30
dokument Uchwała Nr XXVII/172/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2021 r. 2021-06-08 09:53
dokument Uchwała Nr XXVI/168/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 11 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Gminy Rogóźno, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. 2021-05-18 09:57
dokument Uchwała Nr XXVI/167/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 11 maja 2021 r. uchylająca zmieniającą uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Gminy Rogóźno, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. 2021-05-18 09:58
dokument Uchwała Nr XXVI/166/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 11 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Rogóźno na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rogóźno. 2021-05-18 09:59
dokument Uchwała Nr XXVI/163/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 2021-05-18 10:09
dokument Uchwała Nr XXVI/162/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych 2021-05-18 10:10
dokument Uchwała Nr XXV/161/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2021 r. 2021-04-08 11:05
dokument Uchwała Nr XXV/159/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rogóźno w 2021 r. 2021-04-20 15:01
dokument Uchwała Nr XXV/158/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Gminy Rogóźno, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania 2021-04-08 11:00
dokument Uchwała Nr XXV/156/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Rogóźno na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rogóźno 2021-04-08 10:56
dokument Uchwała Nr XXV/155/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Rogóźno 2021-04-08 10:52
dokument Uchwała Nr XXIV/150/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2021 rok 2021-02-03 12:28