Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXV/161/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2021 r. 2021-06-25 11:11
dokument Uchwała Nr XXV/160/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Rogóźno 2021-06-25 11:11
dokument Uchwała Nr XXV/159/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rogóźno w 2021 roku 2021-06-25 11:11
dokument Uchwała Nr XXV/158/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Gminy Rogóźno, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania 2021-06-25 11:10
dokument Uchwała Nr XXV/157/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej Gminie-Miastu Grudziądz w formie dotacji celowej na częściowe pokrycie kosztów energii elektrycznej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu 2021-06-25 11:10
dokument Uchwała Nr XXV/156/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Rogóźno na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rogóźno 2021-06-25 11:08
dokument Uchwała Nr XXV/155/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Rogóźno 2021-06-25 11:08
dokument Uchwała Nr XXV/154/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego 2021-06-25 11:08
dokument Uchwała Nr XXV/153/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie petycji o opinię w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego 2021-06-25 11:07