Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXVIII/183/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 22 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie 2021-06-25 11:38
dokument Uchwała Nr XXVIII/182/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 22 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2021 r. 2021-06-25 11:36
dokument Uchwała Nr XXVIII/181/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty 2021-06-25 11:32
dokument Uchwała Nr XXVIII/180/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 22 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2021 r. 2021-06-25 11:29
dokument Uchwała Nr XXVIII/179/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie 2021-06-25 11:28
dokument Uchwała Nr XXVIII/178/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rogóźno na rok szkolny 2021/2022 2021-06-25 11:26
dokument Uchwała Nr XXVIII/177/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy za 2020 rok 2021-06-25 11:25
dokument Uchwała Nr XXVIII/176/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie za 2020 rok 2021-06-25 11:24
dokument Uchwała Nr XXVIII/175/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2020 2021-06-25 11:22
dokument Uchwała Nr XXVIII/174/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Rogóźno za 2020 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2020 r. 2021-06-25 11:21