Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr VI/36/2011r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody. 2011-11-16 12:39
dokument Uchwała Nr VI/35/2011r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski. 2011-11-16 12:36
dokument Uchwała Nr VI/34/2011r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zaespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 2011-11-16 12:30
dokument Uchwała Nr VI/33/2011r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników sądowych. 2011-11-16 12:12
dokument Uchwała Nr VI/32/2011r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2011r. 2011-11-16 12:09
dokument Uchwała Nr VI/31/2011r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia bilansu i rachunku zysków i strat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rogóźnie za 2010r. 2011-11-16 12:05
dokument Uchwała Nr VI/30/2011r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia bilansu i rachunku zysków i strat samorządowej instytucji kultury ? Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogóźnie za 2010 r. 2011-11-16 12:01
dokument Uchwała Nr VI/29/2011r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia bilansu i rachunku zysków i strat samorządowej instytucji kultury ? Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie za 2010 r. 2011-11-16 11:58
dokument Uchwała Nr VI/28/2011r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rogóźno za 2010r. 2011-11-16 11:55
dokument Uchwała Nr VI/27/2011r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Rogóźno za 2010 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2010 r. 2011-11-16 11:53