Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV 2012-12-28 13:33
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV 2012-12-06 11:33
dokument Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej 2012-12-03 11:22
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej 2012-12-03 11:14
dokument Obwieszczenie o dopuszczeniu do udziału Fundacji Myśli Ekologicznej na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej 2012-11-07 12:35
dokument Obwieszczenie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Farmy Wiatrowej Białochowo II" 2012-10-25 09:30
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję Nr 2/2012, znak RGG.6733.3.2012 z dnia 11.06.2012r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu ś/c Dn 63 w miejscowości Rogóźno 2012-10-22 10:10
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Farmy Wiatrowej Białochowo II" 2012-10-17 13:26
dokument Obwieszczenie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Farmy Wiatrowej Białochowo II" 2012-09-26 12:34
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa Farmy Wiatrowej Rogóźno" 2012-09-24 14:13
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu ś/c Dn 63 2012-09-24 08:50
dokument Obwieszczenie o przesłaniu wniosku oraz karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. "Budowa Farmy Wiatrowej Białochowo II o mocy 500kW i wysokości wieży do 65m npt. i średnicy wirnika do 45m wraz z elementami infrastruktury technicznej niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia (tj. trafostacja, linie kablowe i inne)" do organów opiniujących. 2012-09-04 10:09
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Farmy Wiatrowej Białochowo II o mocy 500kW i wysokości wieży do 65m npt. i średnicy wirnika do 45m wraz z elementami infrastruktury technicznej niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia (tj. trafostacja, linie kablowe i inne)" 2012-09-04 09:36
dokument Obwieszczenie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Farmy Wiatrowej Rogóźno" 2012-09-03 11:57
dokument Obwieszczenie z dnia 07.08.2012 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "B u d o w a F a r m y W i a t r o w e j "Rogóźno". 2012-08-14 11:20
dokument Obwieszczenie z dnia 07.08.2012 r. dotyczące "B u d o w y F a r m y W i a t r o w e j "Rogóźno" o przesłaniu do organów opiniujących. 2012-08-14 11:21
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie lini napowietrznej w Rogóźnie 2012-08-14 11:20
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizcji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii napowietrznej nn 2012-07-10 11:20
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu ś/c Dn 63 na działkach nr 53 i 32 w miejscowości Rogóźno 2012-05-23 11:44
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rogóźno oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmienianego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rogóźno 2012-04-20 09:00
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rogóźno 2012-04-20 08:48
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizcji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci kanalizacji deszczowej 2012-04-16 10:35
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizcji inwestycji celu publicznego polegaj?cej na rozbudowie sieci kanalizacji deszczowej 2012-03-01 14:11
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizcji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wieży kratownicowej służącej do przesyłania internetu szerokopasmowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2012-01-30 09:12