Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie NR 62/2012 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2013-01-23 09:25
dokument Zarządzenie NR 61/2012 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 grudnia 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2012r. 2013-01-23 09:21
dokument Zarządzenie NR 60/2012 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Gminy Rogóźno 2013-01-23 09:18
dokument Zarządzenie NR 59/2012 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach 2013-01-23 09:13
dokument Zarządzenie NR 58/2012 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2012r. 2013-01-23 09:09
dokument Zarządzenie NR 57/2012 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu Organizacyjnego w Urzędzie Gminy Rogóźno 2013-01-23 09:06
dokument Zarządzenie NR 56/2012 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2012r. 2013-01-23 08:40
dokument Zarządzenie NR 55/2012 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w szczegółowych zasad rachunkowości oraz planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych jednostki samorządu terytorialnego Urzędu Gminy Rogóźno 2013-01-23 09:06
dokument Zarządzenie NR 54/2012 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej 2012-12-17 14:06
dokument Zarządzenie NR 53/2012 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w zasadach (polityce) rachunkowości w Urzędzie Gminy i jednostkach oświatowych 2012-12-17 14:06
dokument Zarządzenie NR 52/2012 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie dokonania przeglądu wytworzonych materiałów zawierających informacje niejawne 2012-12-17 13:59
dokument Zarządzenie NR 51/2012 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 05 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia planu Obrony Cywilnej Gminy Rogóźno do stosowania 2012-12-17 13:56
dokument Zarządzenie NR 50/2012 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 27 listopada 2012r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2012r. 2012-11-29 09:10
dokument Zarządzenie NR 49/2012 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 12 listopada 2012r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2012r. 2012-11-29 09:08
dokument Zarządzenie NR 48/2012 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego w Urzędzie Gminy w Rogóźnie i udzielenia akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla systemu informatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone". 2012-11-29 09:06
dokument Zarządzenie NR 47/2012 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogóźno na lata 2012-2023 2012-11-29 09:01
dokument Zarządzenie NR 46/2012 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie projektu budżetu Gminy Rogóźno na 2013r. 2012-11-29 09:12
dokument Zarządzenie NR 45/2012 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 9 listopada 2012r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogóźno na lata 2012-2023 2012-11-28 11:41
dokument Zarządzenie NR 44/2012 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 października 2012r. w sprawie przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2011/2012 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego 2012-11-28 11:22
dokument Zarządzenie NR 43/2012 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 października 2012r. w sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego 2012-11-02 12:00
dokument Zarządzenie NR 42/2012 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 października 2012r. w sprawie wyznaczenia miejsca nieodpłatnego udostępniania w formie elektronicznej Dzienników Ustaw i Monitorów Polski lub zawartych w nich aktach normatywnych i innych aktach prawnych, w tym orzeczeń 2012-11-02 11:58
dokument Zarządzenie NR 41/2012 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 października 2012r. w sprawie wysokości stypendium szkolnego na okres od 1 września 2012r. do 31 grudnia 2012r. 2012-11-02 11:54
dokument Zarządzenie NR 40/2012 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 25 października 2012r. w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy 2012-11-02 11:01
dokument Zarządzenie NR 39/2012 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 24 października 2012r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej - kompleksowej aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy Rogóźno za rok 2012 2012-11-02 10:58
dokument Zarządzenie NR 38/2012 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 24 października 2012r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu 2012-11-02 10:56
dokument Zarządzenie NR 37/2012 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 24 października 2012r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy Rogóźno na 2012r. 2012-11-02 10:47
dokument Zarządzenie NR 36/2012 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 24 października 2012r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2012r. 2012-11-02 10:44
dokument Zarządzenie NR 35/2012 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 22 października 2012r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2012r. 2012-11-02 10:43
dokument Zarządzenie NR 34/2012 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 9 października 2012r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2012r. 2012-10-10 07:39
dokument Zarządzenie NR 32/2012 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 24 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zakładowego Planu Kont w Urzędzie Gminy w Rogoźnie i jednostkach podległych 2012-10-04 10:56
dokument Zarządzenie NR 33/2012 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 27 września 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością gminy Rogóźno, przeznaczonych do sprzedaży 2012-09-28 11:08
dokument Zarządzenie NR 31/2012 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 10 września 2012r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2012r. 2012-09-28 11:04
dokument Zarządzenie NR 30/2012 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 4 września 2012r. w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Rogóźno. 2012-09-28 11:01
dokument Zarządzenie NR 29/2012 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 4 września 2012r. w sprawie określenia podstawowych parametrów oraz przygotowania materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu gminy Rogóźno na 2013 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej 2012-09-28 10:56
dokument Zarządzenie NR 28/2012 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rogóźno za I półrocze 2012 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 r. 2012-09-28 10:50
dokument Zarządzenie NR 27/2012 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 20 sierpnia 2012r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2012r. 2012-09-28 10:37
dokument Zarządzenie NR 26/2012 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2012r. 2012-09-28 10:34
dokument Zarządzenie NR 25/2012 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 24 lipca 2012r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2012r. 2012-09-28 10:32
dokument Zarządzenie NR 24/2012 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 24 lipca 2012r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogóźno na lata 2012-2023 2012-09-28 10:29
dokument Zarządzenie NR 23/2012 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rogóźno 2012-09-28 10:25
dokument Zarządzenie NR 22/2012 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 18 lipca 2012r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogóźno na lata 2012-2023 2012-09-28 10:08
dokument Zarządzenie NR 21/2012 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 11 lipca 2012r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2012r. 2012-09-28 09:34
dokument Zarządzenie NR 20/2012 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2012-09-28 09:17
dokument Zarządzenie NR 19/2012 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego 2012-07-04 11:17
dokument Zarządzenie NR 18/2012 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego 2012-07-04 11:15
dokument Zarządzenie NR 17/2012 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 29 czerwca 2012r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2012r. 2012-07-04 11:11
dokument Zarządzenie NR 16/2012 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 29 maja 2012r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2012r. 2012-06-14 09:36
dokument Zarządzenie NR 15/2012 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 29 maja 2012r. w sprawie rocznej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2011r. 2012-06-01 07:49
dokument Zarządzenie NR 14/2012 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 15 maja 2012r. w sprawie powołania komisji konkursowej 2012-05-15 14:09
dokument Zarządzenie NR 13/2012 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 08 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół prowadzonych przez Gminę Rogóźno na rok szkolny 2012/2013 2012-05-15 14:05
dokument Zarządzenie NR 12/2012 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 kwietnia 2012r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na lata 2012-2023. 2012-05-09 10:19
dokument Zarządzenie NR 11/2012 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2012r. 2012-05-09 10:08
dokument Zarządzenie NR 10/2012 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie wysokości stypendium szkolnego na okres od 1 stycznia 2012r. do 30 czerwca 2012r. 2012-05-09 10:06
dokument Zarządzenie NR 9/2012 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 marca 2012r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2012r. 2012-05-09 10:03
dokument Zarządzenie NR 8/2012 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2012-05-09 09:57
dokument Zarządzenie NR 7/2012 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rogóźno za 2011 rok, sprawozdanie o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury za 2011r. oraz informacji o stanie mienia za 2011r. 2012-05-09 09:55
dokument Zarządzenie NR 6/2012 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 27 marca 2012r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na lata 2012-2023 2012-05-09 09:44
dokument Zarządzenie NR 5/2012 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 5 marca 2012r. w sprawie ustalenia wzoru umowy o swiadczenie usług udzielanych przez przedszkole publiczne prowadzone przez gminę Rogóźno 2012-05-09 09:29
dokument Zarządzenie NR 4/2012 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 6 lutego 2012r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2012r. 2012-02-15 11:28
dokument Zarządzenie NR 3/2012 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie kwartalnej informacji w wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2011r. 2012-02-15 11:20
dokument Zarządzenie NR 2/2012 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie powołania rzeczoznawców ds. szacowania wartości rynkowej zwierząt, zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylegowych, pasz oraz sprzętu. 2012-02-15 11:18
dokument Zarządzenie NR 1/2012 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 2 stycznia 2012r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w wysokości 300.000,00zł. 2012-02-15 11:15