Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XVII/110/2012r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2013r. 2013-02-08 08:46
dokument Uchwała Nr XVII/108/2012r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2012r.  2013-01-23 10:57
dokument Uchwała Nr XVI/105/2012r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rogóźno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków  2012-12-18 11:35
dokument Uchwała Nr XVI/104/2012r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Rogóźno  2012-12-18 11:34
dokument Uchwała Nr XVI/103/2012r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami  2012-12-18 11:33
dokument Uchwała Nr XVI/102/2012r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Rogóźno  2012-12-18 11:33
dokument Uchwała Nr XVI/101/2012r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  2012-12-18 11:31
dokument Uchwała Nr XVI/100/2012r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości  2012-12-18 11:30
dokument Uchwała Nr XVI/99/2012r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rogóźno  2012-12-18 11:29
dokument Uchwała Nr XV/98/2012r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 9 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2012r. 2012-11-26 12:28
dokument Uchwała Nr XV/97/2012r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rogóźno 2012-11-26 12:26
dokument Uchwała Nr XV/95/2012r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania. 2012-11-26 12:25
dokument Uchwała Nr XV/94/2012r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2013 rok. 2012-11-26 12:24
dokument Uchwała Nr XV/93/2012r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok. 2012-11-26 12:23
dokument Uchwała Nr XV/92/2012r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok. 2012-11-26 12:21
dokument Uchwała Nr XV/91/2012r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2013r. 2012-11-26 12:15
dokument Uchwała Nr XIV/88/2012r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych 2012-10-29 10:29
dokument Uchwała Nr XIV/85/2012r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 września 2012r. w sprawie statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie 2012-10-29 10:22
dokument Uchwała Nr XII/74/2012r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy społecznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu dla osób uprawnionych do udzielenia tych ulg 2012-10-29 10:21
dokument Uchwała Nr X/59/2012r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowywanie i opieke w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę Rogóźno. 2012-10-29 10:20