Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno

Magdalena Parol - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

Miejscowość: Rogóźno 91c
Poczta: 86-318 Rogóźno
Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: Grudziądz

Telefon: (056) 46-884-78
Fax: (56) 46-884-78

Czas pracy: poniedziałek i środa od 8:00 do 19:00, wtorek i czwartek od 8: do 20:00, w piątek od 8:00 do 16:00
Zakres działania: Gminny Ośrodek Kultury w Rogóźnie prowadzi działalność w dziedzinie kultury, wychowania przez sztukę, rozwijania i zaspakajania potrzeb kulturalnych, kultywowania folkloru i tradycji kulturowych, ochrony dóbr kultury, rozwoju amatorskiej działalności artystycznej.

Gminny Ośrodek Kultury w Rogóźnie prowadzi wielokierunkową działalność zgodną z założeniami polityki kulturalnej samorządu i państwa na podstawie własnego programu działania akceptowanego przez Radę Gminy po konsultacjach społecznych.
Gminny Ośrodek Kultury w Rogóźnie działa na rzecz promocji kultury, oraz prowadzi działalność uzupełniającą promocję sportu i turystyki.

Do zakresu działania Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie należy w szczególności:
1. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę oraz ochrona dóbr tradycji kulturowych,
2. integrowanie społeczeństwa lokalnego poprzez współtworzenie warunków do kultywowania i rozwijania narodowych, regionalnych i środowiskowych wartości kulturowych,
3. tworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
4. tworzenie warunków do rozwoju folkloru rękodzieła ludowego,
5. rozbudzanie i wspomaganie społecznej aktywności kulturalnej,
6. inicjowanie i promowanie na terenie środowiska innowacyjnych form uczestnictwa w kulturze,
7. badanie poziomu zaspokajania potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, analizowanie stanu organizacji i infrastruktury służącej działalności kulturalnej, formułowanie i przedstawianie organizatorowi diagnoz i propozycji zmian w tym zakresie,
8. współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach i zadaniach w kraju i zagranicą,
9. prowadzenie doskonalenia zawodowego, szkoleń, kursów, warsztatów, działalności instruktażowo - metodycznej, konsultacji i poradnictwa w zakresie zadań o których mowa w pkt. 1-8,
10. organizowanie i prowadzenie impresariatu artystycznego: koncerty, spektakle, wystawy, odczyty itp.,
11. prowadzenie działalności uzupełniającej w trybie art.13, ust.2 p.6 ustawy z dnia 25 października o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. Nr 13/2001 poz.123):
a) organizacja imprez zleconych, okolicznościowych, rodzinnych i innych,
b) powoływanie i realizowanie zajęć sportowych w sekcjach tworzonych zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami społeczeństwa, w oparciu o regulamin organizacyjny instytucji,
c) organizowanie imprez turystycznych, sportowych, rekreacyjnych i rozrywkowych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Mirota 10-03-2010 11:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Emilia Miller 15-04-2021 13:45