Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie nr 57/2013 Wójta gminy Rogóźno z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2013 r. 2014-01-07 09:47
dokument Zarządzenie nr 56/2013 Wójta gminy Rogóźno z dnia 24 grudnia 2013r. w sprawie regulaminu dodatkowego wynagradzania rocznego pracowników Urzędu Gminy Rogóźno i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych 2014-01-07 09:16
dokument Zarządzenie nr 55/2013 Wójta gminy Rogóźno z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacyjnej rocznej w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych 2014-01-07 09:09
dokument Zarządzenie nr 54/2013 Wójta gminy Rogóźno z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych 2014-01-07 09:02
dokument Zarządzenie nr 53/2013 Wójta gminy Rogóźno z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie przyznania zasiłku szkolnego 2014-01-07 08:58
dokument Zarządzenie nr 52/2013 Wójta gminy Rogóźno z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będącychwłasnością gminy Rogóźno, przeznaczonych do sprzedaży 2013-12-04 11:52
dokument Zarządzenie nr 51/2013 Wójta gminy Rogóźno z dnia 29 listopada 2013r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2013 r. 2013-12-05 09:16
dokument Zarządzenie nr 50/2013 Wójta gminy Rogóźno z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 2013-12-04 11:28
dokument Zarządzenie nr 49/2013 Wójta gminy Rogóźno z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia przetargu oraz zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Rogóźno 2013-11-20 10:21
dokument Zarządzenie NR 48/2013 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rogóźno na lata 2014-2026 2013-11-20 10:20
dokument Zarządzenie NR 47/2013 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie projektu budżetu gminy Rogóźno na 2014 r. 2013-11-20 10:17
dokument Zarządzenie NR 46/2013 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 12 listopada 2013 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2013 r. 2013-11-20 10:15
dokument Zarządzenie NR 45/2013 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach 2013-11-15 09:43
dokument Zarządzenie NR 44/2013 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 października 2013 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2013 r. 2013-11-07 08:39
dokument Zarządzenie NR 43/2013 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2012/2013 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. 2013-10-30 11:23
dokument Zarządzenie NR 42/2013 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 25 października 2013 r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2013r. 2013-10-30 08:45
dokument Zarządzenie NR 41/2013 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wysokości stypendium szkolnego na okres od 1 września 2013r. do 31 grudnia 2013r. 2013-10-30 08:43
dokument Zarządzenie NR 40/2013 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 21 października 2013 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2013 r. 2013-10-30 08:40
dokument Zarządzenie NR 39/2013 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 4 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością gminy Rogóźno, przeznaczonych do sprzedaży. 2013-10-07 09:05
dokument Zarządzenie NR 38/2013 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 2 października 2013 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2013 r. 2013-10-07 08:58
dokument Zarządzenie NR 37/2013 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 1 października 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogóźno na lata 2013-2023 2013-10-07 08:55
dokument Zarządzenie NR 36/2013 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 16 września 2013r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawy energii elektrycznej do lokali i obiektów Grudziądzko-Wąbrzeskiej Grupy Zakupowej" 2013-10-24 10:21
dokument Zarządzenie NR 35/2013 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 16 września 2013 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2013 r. 2013-10-07 08:44
dokument Zarządzenie NR 34/2013 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 12 września 2013 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów oraz przygotowania materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu gminy Rogóźno na 2014 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej 2013-10-07 08:40
dokument Zarządzenie NR 33/2013 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 11 września 2013 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia z zakreu obrony cywilnej we współdziałaniu z miejskimi i powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami i jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu grudziądzkiego 2013-10-04 14:32
dokument Zarządzenie NR 32/2013 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 11 września 2013 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego KOBRA-13 we współdziałaniu z miejskimi i powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami i jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu grudziądzkiego 2013-10-04 14:31
dokument Zarządzenie NR 31/2013 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 9 września 2013 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2013r. 2013-10-04 14:22
dokument Zarządzenie NR 30/2013 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rogóźno za I półrocze 2013 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 r. 2013-08-30 11:39
dokument Zarządzenie NR 29/2013 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-30 11:34
dokument Zarządzenie NR 28/2013 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 1 sierpnia 2013 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2013r. 2013-08-30 11:31
dokument Zarządzenie NR 27/2013 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2013r. 2013-08-30 11:27
dokument Zarządzenie NR 26/2013 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego 2013-08-30 11:25
dokument Zarządzenie NR 25/2013 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 24 lipca 2013 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2013r. 2013-08-30 11:23
dokument Zarządzenie NR 24/2013 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia zasad oddawania gruntów w dzierżawę oraz określenia stawek czynszu za grunty stanowiące własność Gminy Rogóźno 2013-08-30 11:14
dokument Zarządzenie NR 23/2013 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia terminu składania wniosków do Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku "Wyprawka szkolna" 2013-08-30 11:10
dokument Zarządzenie NR 22/2013 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2013r. 2013-08-30 09:47
dokument Zarządzenie NR 21/2013 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w zasadach (polityce) rachunkowości w Urzędzie Gminy i jednostkach oświatowych 2013-08-30 09:41
dokument Zarządzenie NR 20/2013 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 6 czerwca 2013 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2013r. 2013-08-30 09:35
dokument Zarządzenie NR 19/2013 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w zasadach (polityce) rachunkowości w Urzędzie Gminy i jednostkach oświatowych 2013-08-30 09:31
dokument Zarządzenie NR 18/2013 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie rocznej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2012r. 2013-05-29 11:43
dokument Zarządzenie NR 17/2013 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół prowadzonych przez Gminę Rogóźno na rok szkolny 2013/2014 2013-05-29 11:40
dokument Zarządzenie NR 16/2013 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2013r. 2013-05-29 11:35
dokument Zarządzenie NR 15/2013 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2013 r. 2013-05-08 09:48
dokument Zarządzenie NR 14/2013 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 29 kwietnia 2013 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2013r. 2013-05-08 09:46
dokument Zarządzenie NR 13/2013 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Rogóźno 2013-05-08 09:46
dokument Zarządzenie NR 13/2013 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Rogóźno 2013-05-08 09:42
dokument Zarządzenie NR 12/2013 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 22 kwietnia 2013 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2013r. 2013-04-24 12:46
dokument Zarządzenie NR 11/2013 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie opracowania planu ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia). 2013-04-24 12:45
dokument Zarządzenie NR 10/2013 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia przetargu oraz zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Rogóźno. 2013-04-22 08:43
dokument Zarządzenie NR 9/2013 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości stypendium szkolnego na okres od 1 stycznia 2013r. do 30 czerwca 2013r. 2013-04-22 08:40
dokument Zarządzenie NR 8/2013 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rogóźno za 2012 rok, sprawozdania o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury za 2012 r. oraz informacji o stanie mienia za 2012 r. 2013-04-15 09:08
dokument Zarządzenie NR 7/2013 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zasad ewidencji i prezentacji danych w sprawozdaniach finansowych jednostek budżetowych Gminy Rogóźno 2013-04-15 09:06
dokument Zarządzenie NR 6/2013 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 22 lutego 2013 r. zmieniające uchwałę w sprawie powołania rzeczoznawców ds. szacowania wartości rynkowej zwierząt, zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz oraz sprzętu. 2013-02-25 11:00
dokument Zarządzenie NR 5/2013 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 8 lutego 2013 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2013r. 2013-02-25 10:34
dokument Zarządzenie NR 4/2013 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością gminy Rogóźno, przeznaczonych do sprzedaży. 2013-02-07 08:37
dokument Zarządzenie NR 3/2013 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2012r. 2013-02-07 08:33
dokument Zarządzenie NR 2/2013 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej 2013-02-07 08:31
dokument Zarządzenie NR 1/2013 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Rogóźno 2013-01-23 09:36