Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XIX/120/2013r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Gimy na 2013 rok 2013-05-06 10:42
dokument Uchwała Nr XIX/119/2013r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku 2013-05-06 10:28
dokument Uchwała Nr XIX/118/2013r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2013r. 2013-05-06 10:27
dokument Uchwała Nr XIX/117/2013r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogóźno na lata 2013-2023 2013-05-06 10:23
dokument Uchwała Nr XIX/116/2013r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy  2013-05-06 10:18
dokument Uchwała Nr XIX/115/2013r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami  2013-05-06 10:07
dokument Uchwała Nr XIX/114/2013r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rogóźno w 2013 roku 2013-05-06 10:04
dokument Uchwała Nr XIX/113/2013r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2013r. 2013-05-06 10:02