Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXI/134/2013r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2013 r. 2013-07-17 10:41
dokument Uchwała Nr XXI/133/2013r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogóźno na lata 2013-2023 2013-07-17 10:39
dokument Uchwała Nr XXI/132/2013r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę nr XX/121/2013 z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogóźnie 2013-07-17 10:32
dokument Uchwała Nr XXI/131/2013r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności gruntowej na nieruchomości będącej własnością gminy Rogóźno 2013-07-17 10:29
dokument Uchwała Nr XXI/130/2013r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2013-07-17 10:25
dokument Uchwała Nr XXI/129/2013r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia bilansu i rachunku zysków i strat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rogóźnie za 2012 r. 2013-07-17 10:20
dokument Uchwała Nr XXI/128/2013r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia bilansu i rachunku zysków i strat samorządowej instytucji kultury ? Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie za 2012 r. 2013-07-17 10:18
dokument Uchwała Nr XXI/127/2013r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia bilansu i rachunku zysków i strat samorządowej instytucji kultury ? Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogóźnie za 2012 r. 2013-07-17 10:16
dokument Uchwała Nr XXI/126/2013r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rogóźno za 2012r. 2013-07-17 10:13
dokument Uchwała Nr XXI/125/2013r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Rogóźno za 2012r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2012r. 2013-07-17 10:14