Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie NR 45/2010 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 03 grudnia 2010r. w sprawie powołania Lidera Gminnego i Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011r. na terenie gminy Rogóźno 2010-12-13 10:46
dokument Zarządzenie NR 44/2010 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 03 grudnia 2010r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Rogóźnie 2010-12-13 10:38
dokument Zarządzenie NR 43/2010 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 19 listopada 2010r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2010r. 2010-12-13 10:35
dokument Zarządzenie NR 42/2010 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie PROJEKTU WILOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ROGÓŹNO NA LATA 2011-2024 2010-12-13 10:31
dokument Zarządzenie NR 41/2010 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie PROJEKTU BUDŻETU GMINY ROGÓŹNO NA 2011 R. 2010-12-13 10:28
dokument Zarządzenie NR 40/2010 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 10 listopada 2010r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2010r. 2010-12-13 09:40
dokument Zarządzenie NR 39/2010 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 04 listopada 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rogóźno wprowadzonego zarządzeniem z dnia 24.04.2003 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Rogóźno 2010-12-13 09:37
dokument Zarządzenie NR 38/2010 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 04 listopada 2010r. w sprawie przyznania jednorazowego dodatku do stypendium w miesiącu listopadzie i grudniu 2010r. 2010-12-13 09:22
dokument Zarządzenie NR 36/2010 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 25 października 2010r. w sprawie przyznania stypendium szkolnego na okres wrzesień - grudzień 2010r. 2010-12-13 09:18
dokument Zarządzenie NR 35/2010 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 25 października 2010r. w sprawie przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2009/2010 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego 2010-12-13 09:14
dokument Zarządzenie NR 34/2010 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 18 października 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w wysokości 147.975,00zł 2010-12-10 14:10
dokument Zarządzenie NR 33/2010 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 września 2010r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego 2010-12-10 14:07
dokument Zarządzenie NR 32/2010 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 września 2010r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania 2010-12-10 14:05
dokument Zarządzenie NR 31/2010 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 września 2010r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2010r. 2010-12-10 14:00
dokument Zarządzenie NR 30/2010 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 28 września 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na sfinansowanie zadania inwestycyjnego 2010-12-10 13:57
dokument Zarządzenie NR 29/2010 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 22 września 2010r. w sprawie określenia podstawowych parametrów oraz przygotowania materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu gminy Rogóźno na 2011 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej 2010-12-10 13:34
dokument Zarządzenie NR 28/2010 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zakładowego Planu Kont w Urzędzie Gminy w Rogóźnie i jednostkach podległych 2010-12-10 13:32
dokument Zarządzenie NR 27/2010 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 sierpnia 2010r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2010 r. 2010-12-10 13:28
dokument Zarządzenie NR 26/2010 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 23 sierpnia 2010r.w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu gminy Rogóźno na I półrocze 2010 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2010r. 2010-12-10 13:26
dokument Zarządzenie NR 25/2010 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 21 lipca 2010r.w sprawie: wprowadzenia zmian do Zakładowego Planu Kont w Urzędzie Gminy w Rogóźnie i jednostkach podległych 2010-12-10 13:18
dokument Zarządzenie NR 24/2010 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2010-12-10 13:14
dokument Zarządzenie NR 23/2010 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 19 lipca 2010r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2010r. 2010-12-10 13:12
dokument Zarządzenie NR 22/2010 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogóźnie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji 2010-12-10 13:06
dokument Zarządzenie NR 21/2010 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2010-12-10 12:53
dokument Zarządzenie NR 19/2010 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2010r. 2010-12-10 12:47
dokument Zarządzenie NR 20/2010 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ogłoszenia terminu składania wniosków do Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku "Wyprawka szkolna" 2010-07-05 12:36
dokument Zarządzenie NR 18/2010 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Rogóźno na rok szkolny 2010/2011 2010-07-05 12:23
dokument Zarządzenie NR 17/2010 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 18 czerwca 2010r. zmieniajace uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2010r. 2010-07-05 12:12
dokument Zarządzenie NR 16/2010 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek krótkoterminowych na wyprzedzajace finansowanie w 2010r. 2010-07-07 08:34
dokument Zarządzenie NR 15/2010 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zaciągnięcia pożyczek krótkoterminowych na wyprzedzajace finansowanie w 2010r. 2010-07-05 11:40
dokument Zarządzenie NR 14/2010 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 08 czerwca 2010r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2010-07-05 11:37
dokument Zarządzenie NR 13/2010 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 01 czerwca 2010r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010r. 2010-07-05 11:34
dokument Zarządzenie NR 12/2010 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 01 czerwca 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2010-07-05 11:30
dokument Zarządzenie NR 10/2010 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 25 maja 2010r. w sprawie zaciągnięcia pozyczek krótkoterminowych na wyprzedzające finansowanie w 2010r. 2010-07-05 11:28
dokument Zarządzenie NR 8/2010 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 7 maja 2010r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego 2010-05-11 09:24
dokument Zarządzenie NR 7/2010 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie opracowania projektów organizacji szkół i przedszkola gminy Rogóźno na rok szkolny 2010/2011 2010-05-11 09:23
dokument Zarządzenie NR 6/2010 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do głosowania 2010-05-11 09:20
dokument Zarządzenie NR 5/2010 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 22 kwietnia 2010r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2010 2010-05-11 09:16
dokument Zarządzenie NR 4/2010 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie powołania komisji konkursowej 2010-05-11 09:06
dokument Zarządzenie NR 3/2010 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 29 marca 2010r. w sprawie przyznania stypendium szkolnego na okres styczeń-maj 2010r. 2010-04-06 08:58
dokument Zarządzenie NR 2/2010 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 19 marca 2010r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rogóźno za 2009rok oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury za 2009r. 2010-04-06 08:56
dokument Zarządzenie nr 1/2010r. Wójta Gminy Rogóźno z dnia 10 marca 2010r. w sprawie umorzenia wierzytelności z tytułu opłat za lokal użytkowy wraz z odsetkami położony w budynku mieszkalnym w Jamach nr 14 2010-03-11 08:09