Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rogóźno o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej lini napowietrznej średniego napięcia 15kV 2014-11-28 12:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rogóźno o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Farmy Wiatrowej Rogóźno". 2014-11-18 15:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rogóźno o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu ponownego rozpatrzenia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ? Budowa Farmy Wiatrowej Rogóźno?. 2014-10-06 14:39
dokument Obwieszczenie w sprawie opracowania projektu "Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Rogóźno" 2014-10-02 11:34
dokument Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą składającą się z niezależnych bloków o łącznej mocy do około 1,2 MW" 2014-09-19 13:24
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie wydania decyzji na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa 3 budynków inwentarskich do chowu trzody chlewnej z wydzieloną częścią socjalną oraz z budynkiem ekspedycji, kwarantanny i konfiskacji padłych zwierząt, 33 silosów paszowych, 3 zbiorników do gnojowicy, zbiornika ppoż. oraz infrastruktury towarzyszącej na działkach nr 59/13 i 59/15, miejscowość Rogóźno Zamek, obręb Rogóźno Zamek, gmina Rogóźno, powiat grudziądzki, województwo kujawsko-pomorskie" 2014-09-18 09:10
dokument Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa 3 budynków inwentarskich do chowu trzody chlewnej z wydzieloną częścią socjalną oraz z budynkiem ekspedycji, kwarantanny i konfiskacji padłych zwierząt, 33 silosów paszowych, 3 zbiorników do gnojowicy, zbiornika ppoż. oraz infrastruktury towarzyszącej na działkach nr 59/13 i 59/15, miejscowość Rogóźno Zamek, obręb Rogóźno Zamek, gmina Rogóźno, powiat grudziądzki, województwo kujawsko-pomorskie" 2014-08-27 14:13
dokument Obwieszczenie o wydaniu zawiadomienia o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa 3 budynków inwentarskich do chowu trzody chlewnej z wydzieloną częścią socjalną oraz z budynkiem ekspedycji, kwarantanny i konfiskacji padłych zwierząt, 33 silosów paszowych, 3 zbiorników do gnojowicy, zbiornika ppoż. oraz infrastruktury towarzyszącej na działkach nr 59/13 i 59/15, miejscowość Rogóźno Zamek, obręb Rogóźno Zamek, gmina Rogóźno, powiat grudziądzki, województwo kujawsko-pomorskie" 2014-08-27 14:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rogóźno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zewnętrznej instalacji elektrycznej do wykonania zewnętrznego oświetlenia kościoła na działce nr 358, obręb Rogóźno, gmina Rogóźno 2014-08-20 08:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rogóźno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zewnętrznej instalacji elektrycznej do wykonania zewnętrznego oświetlenia kościoła na działce nr 15, obręb Szembruk, gmina Rogóźno 2014-08-20 08:34
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postepowania dotyczącego budowy zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej w Szembruku. 2014-07-15 09:09
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dotyczącego budowy zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej w Rogóźnie. 2014-07-15 09:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rogóźno o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Farmy Wiatrowej Rogóźno" 2014-05-19 11:03
dokument Protokół z rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa przeprowadzonej w dniu 8 kwietnia 2014r. O godz. 12.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie, zarządzonej przez Wójta Gminy Rogóźno obwieszczeniem z dnia 20.03.2014r., znak RGG.6220.2.2012.2013.2014 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ? Budowa Farmy Wiatrowej Rogóźno?. 2014-05-09 12:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rogóźno z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie obwodów głosowania podaję do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, w których zostanie przeprowadzone głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2014-04-11 10:58
dokument Obwieszczenie o otwartej rozprawie administracyjnej dla społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Farmy Wiatrowej Rogóźno" 2014-03-21 13:29
dokument Protokół z otwartej rozprawy administracyjnej dla społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa 3 budynków inwentarskich do chowu trzody chlewnej z wydzieloną częścią socjalną oraz z budynkiem ekspedycji, kwarantanny i konfiskacji padłych zwierząt, 33 silosów paszowych, 3 zbiorników do gnojowicy, zbiornika ppoż. oraz infrastruktury towarzyszącej na działkach nr 59/13 i 59/15, miejscowość Rogóźno Zamek, obręb Rogóźno Zamek, gmina Rogóźno, powiat grudziądzki, województwo kujawsko-pomorskie" 2014-02-18 15:13
dokument Obwieszczenie o otwartej rozprawie administracyjnej dla społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa 3 budynków inwentarskich do chowu trzody chlewnej z wydzieloną częścią socjalną oraz z budynkiem ekspedycji, kwarantanny i konfiskacji padłych zwierząt, 33 silosów paszowych, 3 zbiorników do gnojowicy, zbiornika ppoż. oraz infrastruktury towarzyszącej na działkach nr 59/13 i 59/15, miejscowość Rogóźno Zamek, obręb Rogóźno Zamek, gmina Rogóźno, powiat grudziądzki, województwo kujawsko-pomorskie" 2014-01-20 13:58