Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie nr 59/2014 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 grudnia 2014r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2014 r. 2015-01-28 09:16
dokument Zarządzenie nr 58/2014 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 12 grudnia 2014r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2014 r. 2015-01-28 09:11
dokument Zarządzenie nr 57/2014 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogóźno na lata 2014-2021 2015-01-28 09:09
dokument Zarządzenie nr 56/2014 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Przedszkola Publicznego w Rogóźnie w razie jego nieobecności. 2015-01-28 09:06
dokument Zarządzenie nr 55/2014 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 28 listopada 2014r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2014 r. 2015-01-28 09:02
dokument Zarządzenie nr 54/2014 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 24 listopada 2014r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej 2015-01-28 08:58
dokument Zarządzenie nr 53/2014 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2014-11-24 13:38
dokument Zarządzenie nr 52/2014 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 18 listopada 2014r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2014 r. 2014-11-24 13:36
dokument Zarządzenie nr 51/2014 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 17 listopada 2014r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Rogóźnie 2014-11-24 13:35
dokument Zarządzenie nr 50/2014 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie PROJEKTU ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ROGÓŹNO NA LATA 2015-2024 2014-11-24 13:33
dokument Zarządzenie nr 49/2014 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie PROJEKTU BUDŻETU GMINY ROGÓŹNO NA 2015 R. 2014-11-24 13:31
dokument Zarządzenie nr 48/2014 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 października 2014r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. 2014-11-24 13:00
dokument Zarządzenie nr 47/2014 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 października 2014r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rogóźnie. 2014-11-24 12:58
dokument Zarządzenie nr 46/2014 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 października 2014r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2014r. 2014-11-24 12:39
dokument Zarządzenie nr 45/2014 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 października 2014r. w sprawie przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2013/2014 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. 2014-11-24 12:37
dokument Zarządzenie nr 44/2014 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 27 października 2014r. w sprawie wysokości stypendium szkolnego na okres od 1 września 2014r. do 31 grudnia 2014r. 2014-11-24 12:21
dokument Zarządzenie nr 43/2014 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 24 października 2014r.zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2014 r. 2014-11-24 12:18
dokument Zarządzenie nr 42/2014 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 21 października 2014r. w sprawie ogłoszenia przetargu oraz zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rogóźno. 2014-10-21 15:29
dokument Zarządzenie nr 41/2014 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 20 października 2014r. w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych 2014-10-21 15:24
dokument Zarządzenie nr 40/2014 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 14 października 2014r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami 2014-10-21 15:19
dokument Zarządzenie nr 39/2014 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 08 października 2014r.zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2014 r. 2014-10-21 15:19
dokument Zarządzenie nr 38/2014 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 12 września 2014r.zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2014 r. 2014-09-19 13:43
dokument Zarządzenie nr 37/2014 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 10 września 2014r. w sprawie określenia podstawowych parametrów oraz przygotowania materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu gminy Rogóźno na 2015 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej 2014-09-19 13:40
dokument Zarządzenie nr 36/2014 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 29 sierpnia 2014r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2014 r. 2014-09-04 11:17
dokument Zarządzenie nr 35/2014 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Przedszkola Publicznego w Rogóźnie w razie jego nieobecności 2014-09-04 11:14
dokument Zarządzenie nr 34/2014 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rogóźno za I półrocze 2014 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 r. 2014-09-04 11:12
dokument Zarządzenie nr 33/2014 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego na terenie Gminy Rogóźno 2014-09-04 11:07
dokument Zarządzenie nr 32/2014 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2014 r. 2014-07-31 12:20
dokument Zarządzenie nr 31/2014 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 28 lipca 2014r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2014 r. 2014-07-31 12:18
dokument Zarządzenie nr 30/2014 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 11 lipca 2014r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2014 r. 2014-07-31 12:16
dokument Zarządzenie nr 29/2014 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością gminy Rogóźno, przeznaczonych do sprzedaży 2014-07-04 13:20
dokument Zarządzenie nr 28/2014 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2014 r. 2014-07-04 13:17
dokument Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół prowadzonych przez Gminę Rogóźno na rok szkolny 2014/2015 2014-07-04 13:15
dokument Zarządzenie nr 26/2014 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 28 maja 2014r. w sprawie rocznej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2013r. 2014-05-28 13:42
dokument Zarządzenie nr 25/2014 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 23 maja 2014r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2014 r. 2014-05-28 13:20
dokument Zarządzenie nr 24/2014 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 23 maja 2014r. w sprawie powołania komisji konkursowej 2014-05-28 13:18
dokument Zarządzenie nr 23/2014 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 15 maja 2014r. w sprawie udostepnienia informacji niejawnych na stanowiskach 2014-05-28 13:16
dokument Zarządzenie nr 22/2014 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 15 maja 2014r. w sprawie udzielenia upoważnienia Specjaliście Pracy Socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogóźnie Pani Dorocie Grzeszkowskiej do prowadzenia postępowania w sprawach zasiłków dla opiekunów i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie 2014-05-28 13:12
dokument Zarządzenie nr 21/2014 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 15 maja 2014r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogóźnie Pani Katarzynie Dudek do prowadzenia postępowania w sprawach zasiłków dla opiekunów i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie 2014-05-28 13:09
dokument Zarządzenie nr 20/2014 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 15 maja 2014r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2014 r. 2014-05-28 13:06
dokument Zarządzenie nr 19/2014 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 9 maja 2014r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2014 r. 2014-05-28 13:04
dokument Zarządzenie nr 18/2014 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 5 maja 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2014-05-05 13:17
dokument Zarządzenie nr 17/2014 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 5 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gminazjum im. Żołnierzy AK w Rogóźnie 2014-05-05 13:09
dokument Zarządzenie nr 16/2014 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2014r. 2014-05-05 13:02
dokument Zarządzenie nr 15/2014 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogóźno na lata 2014-2022 2014-05-05 12:59
dokument Zarządzenie nr 14/2014 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji pracy szkół oraz zasad przygotowania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2014/2015 dla szkół prowadzonych przez Gminę Rogóźno 2014-05-05 12:41
dokument Zarządzenie nr 13/2014 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 16 kwietnia 2014r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2014 r. 2014-05-05 12:38
dokument Zarządzenie nr 12/2014 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych 2014-05-05 12:27
dokument Zarządzenie nr 11/2014 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego 2014-05-05 12:22
dokument Zarządzenie nr 10/2014 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 3 kwietnia 2014r. w sprawie wysokości stypendium szkolnego na okres od 1 stycznia 2014r. do 30 czerwca 2014r. 2014-04-03 11:39
dokument Zarządzenie nr 9/2014 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 27 marca 2014r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2014 r. 2014-04-03 10:55
dokument Zarządzenie nr 8/2014 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rogóźno za 2013 rok, sprawozdania o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury za 2013 r. oraz informacji o stanie mienia za 2013 r 2014-04-03 10:38
dokument Zarządzenie nr 7/2014 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 17 marca 2014r. w sprawie ustalenia kryteriów dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2014/2015 2014-04-03 10:29
dokument Zarządzenie nr 6/2014 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 11 marca 2014r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2014 r. 2014-04-03 09:52
dokument Zarządzenie nr 5/2014 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 5 marca 2014r. w sprawie zmian w zasadach (polityce) rachunkowości w jednostkach oświatowych 2014-04-03 09:39
dokument Zarządzenie nr 4/2014 Wójta gminy Rogóźno z dnia 13 lutego 2014r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2014 r. 2014-02-14 10:36
dokument Zarządzenie nr 3/2014 Wójta gminy Rogóźno z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia przetargu oraz zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Rogóźno 2014-02-07 09:47
dokument Zarządzenie nr 2/2014 Wójta gminy Rogóźno z dnia 31 stycznia 2014r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2014 r. 2014-02-07 09:44
dokument Zarządzenie nr 1/2014 Wójta gminy Rogóźno z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie: kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2013 r. 2014-02-07 09:42