Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXV/162/2014r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 marca 2014r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Gminy na 2014 rok 2014-05-15 11:04
dokument Uchwała Nr XXV/161/2014r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez gminę Rogóźno nieruchomości gruntowej 2014-05-15 10:59
dokument Uchwała Nr XXV/160/2014r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 marca 2014r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objetych programem wieloletnim "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-05-15 10:49
dokument Uchwała Nr XXV/159/2014r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2014r. 2014-05-15 10:44
dokument Uchwała Nr XXV/158/2014r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogóźno na lata 2014-2022 2014-05-15 10:40
dokument Uchwała Nr XXV/157/2014r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 marca 2014r. w sprawie udzielenia dotacji dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie 2014-05-15 10:27
dokument Uchwała Nr XXV/156/2014r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku 2014-05-15 10:25
dokument Uchwała Nr XXV/155/2014r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r. 2014-05-15 10:07
dokument Uchwała Nr XXV/154/2014r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rogóźno w 2014 roku. 2014-05-15 10:00