Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXVII/174/2014r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 24 czerwca 2014r.w sprawie przystąpienia Gminy Rogóźno do realizacji projektu systemowego pt."Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej w Gminie Rogóźno" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 2014-07-03 09:35
dokument Uchwała Nr XXVII/173/2014r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 24 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2014 r. 2014-07-03 09:29
dokument Uchwała Nr XXVII/172/2014r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogóźno na lata 2014-2022 2014-07-03 09:29
dokument Uchwała Nr XXVII/171/2014r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 24 czerwca 2014r.w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w Kościele Filialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gubinach 2014-07-03 09:22
dokument Uchwała Nr XXVII/170/2014r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rogóźno za rok2013. 2014-07-03 09:20
dokument Uchwała Nr XXVII/169/2014r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Rogóźno za 2013 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2013 r. 2014-07-03 09:17
dokument Uchwała Nr XXVII/168/2014r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 24 czerwca 2014r.w sprawie:zatwierdzenia bilansu i rachunku zysków i strat samorządowej instytucji kultury ? Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie za 2013 r. 2014-07-03 09:14
dokument Uchwała Nr XXVII/167/2014r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 24 czerwca 2014r.w sprawie: zatwierdzenia bilansu i rachunku zysków i strat samorządowej instytucji kultury ? Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogóźnie za 2013 r. 2014-07-03 09:12
dokument Uchwała Nr XXVII/166/2014r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 24 czerwca 2014r.w sprawie: zatwierdzenia bilansu i rachunku zysków i strat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rogóźnie za 2013 r. 2014-07-03 09:12