Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Więcej informacji dotyczące wyborów na stronie Państwowej Komisji Wyborczej 2018-02-14 08:35
dokument POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TORUNIU II z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w głosowaniu ponownym w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 2018-11-02 09:13
dokument OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa kujawsko-pomorskie 2018-11-02 09:11
dokument Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Rogóźnie z dnia 24 października 2018r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018r. 2018-10-24 13:38
dokument Uchwała Nr II/1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Rogóźnie z dnia 23 października 2018r. w sprawie ustalenia formatu, treści i nakładu karty do głosowania w ponownym głosowaniu w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 2018-10-24 13:36
dokument Wyniki wyborów samorządowych w gminie Rogóźno 2018-10-25 10:14
dokument HARMONOGRAM DYŻURÓW GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ROGÓŹNIE 2018-10-15 09:24
dokument OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Rogóźnie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Rogóźno zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-01 12:52
dokument OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Rogóźnie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Rogóźno zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-01 12:50
dokument Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Rogóźnie z dnia 1 października 2018 r. w sprawie ustalenia formatu, treści i nakładu karty do głosowania w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 2018-10-01 12:49
dokument Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Rogóźnie z dnia 1 października 2018r. w sprawie ustalenia treści i zarządzenia druku obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 2018-10-01 12:48
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Rogóźno o sporządzeniu spisu wyborców 2018-09-28 14:46
dokument Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Rogóźnie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Rogóźno zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-28 12:35
dokument OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Rogóźnie z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Rogóźno zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-28 12:34
dokument KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ROGÓŹNIE O TERMINIE LOSOWANIA NUMERÓW DLA LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R. 2018-09-28 09:37
dokument Informacja o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczychUrząd 2018-09-25 11:10
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rogóźno z dnia 20 września 2018 r. w sprawie obwodów głosowania, podaję do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, w których zostanie przeprowadzone głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-21 10:01
dokument Informacja o przyjmowaniu kandydatów na członków obwodowych komisji 2018-09-19 08:13
dokument INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Rogóźnie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. o składzie, siedzibie i dyżurach 2018-09-13 09:41
dokument POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Rogóźnie 2018-09-11 13:10
dokument INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 6 września 2018 r. 2018-09-07 14:17
dokument Informacja IPN 2018-09-03 10:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rogóźno z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych, podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej, w wyborach do rad gmin zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-08-23 11:02
dokument Kalendarz wyborczy 2018-08-21 12:18
dokument KOMUNIKAT WÓJTA GMINY ROGÓŹNO w sprawie miejsc przeznaczonych, na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2018-08-21 11:51
dokument K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-08-21 08:42
dokument KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego 2018-08-21 08:41
dokument OBWIESZCZENIE Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie liczby radnych wybieranych do Sejmiku Wojewódzctwa Kujawsko-Pomorskiego 2018-02-14 08:46
dokument OBWIESZCZENIE Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego 2018-02-13 15:09