Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie. Adriana Mickiewicz 2021-08-02 13:58:54
Informacja dotycząca konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie. Adriana Mickiewicz 2021-08-02 13:55:58
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021- Aktualizacja Magdalena Pokojska 2021-08-02 12:30:44
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021- Aktualizacja Magdalena Pokojska 2021-08-02 12:30:34
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021- Aktualizacja Magdalena Pokojska 2021-08-02 12:30:21
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021- Aktualizacja Magdalena Pokojska 2021-08-02 12:30:07
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021- Aktualizacja Magdalena Pokojska 2021-08-02 12:29:40
Zarządzenie Nr 78/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemów alarmowania. Adriana Mickiewicz 2021-07-30 10:34:56
Zarządzenie Nr 77/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2021 r. Adriana Mickiewicz 2021-07-30 10:29:16
Zarządzenie Nr 77/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2021 r. Adriana Mickiewicz 2021-07-30 09:31:47
Zarządzenie Nr 76/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 26 lipca 2021 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2021 r. Adriana Mickiewicz 2021-07-29 07:35:17
Informacja o wynikach naboru (I etap) na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. płac Emilia Miller 2021-07-26 14:07:22
Zarządzenie Nr 75/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie powołania Koordynatora projektu, Specjalisty ds. finansowo - księgowych i Informatyka do realizacji zadania "Pamięć o Bohaterach Białochowa 1939 r." W ramach programu "Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju". Adriana Mickiewicz 2021-07-26 07:44:49
Zarządzenie Nr 74/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora do spraw płac w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy Rogóźno. Adriana Mickiewicz 2021-07-23 13:23:00
Zarządzenie Nr 73/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie nadania uprawnień użytkowania systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w Urzędzie Gminy Rogóźno. Adriana Mickiewicz 2021-07-23 13:20:53
Zarządzenie Nr 72/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 15 lipca 2021 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2021 r. Adriana Mickiewicz 2021-07-23 13:19:03
Informacja o unieważnieniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej Emilia Miller 2021-07-22 13:54:59
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020 Mariusz Maciejewski 2021-07-22 12:47:21
Rok 2020 Mariusz Maciejewski 2021-07-22 12:38:36
Uchwała Nr XXIX/188/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 14 lipca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2021 r. Adriana Mickiewicz 2021-07-19 13:44:47
Uchwała Nr XXIX/187/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Adriana Mickiewicz 2021-07-19 13:43:21
Uchwała Nr XXIV/186/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty. Adriana Mickiewicz 2021-07-19 13:40:28
Uchwała Nr XXVIII/182/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 22 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2021 r. Adriana Mickiewicz 2021-07-19 13:37:51
Uchwała Nr XXVIII/181/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty Adriana Mickiewicz 2021-07-19 13:32:30
Uchwała Nr XXVIII/178/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rogóźno na rok szkolny 2021/2022 Adriana Mickiewicz 2021-07-19 13:30:37
Uchwała Nr XXIX/189/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogóźno na lata 2021-2025. Adriana Mickiewicz 2021-07-19 13:23:14
Uchwała Nr XXIX/188/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 14 lipca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2021 r. Adriana Mickiewicz 2021-07-19 13:22:04
Uchwała Nr XXIX/187/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Adriana Mickiewicz 2021-07-19 13:20:54
Uchwała Nr XXIX/186/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty. Adriana Mickiewicz 2021-07-19 13:18:51
Uchwała Nr XXIX/185/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Dziennego Domu "Senior+" w Rogóźnie. Adriana Mickiewicz 2021-07-19 13:17:34
Uchwała Nr XXIX/184/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klubu "Senior+" w Jamach. Adriana Mickiewicz 2021-07-19 13:16:25
XXIX Sesja Rady Gminy Rogóźno z dnia 14 lipca 2021 r. Adriana Mickiewicz 2021-07-19 13:14:34
Nagrania z Sesji Rady Gminy Mariusz Maciejewski 2021-07-14 08:39:24
Zarządzenie Nr 71/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 9 lipca 2021 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2021 r. Emilia Miller 2021-07-13 08:54:05
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. płac. Emilia Miller 2021-07-12 14:58:17
Zarządzenie Nr 70/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Rogóźno Emilia Miller 2021-07-09 12:00:37
Zarządzenie Nr 69/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Rogóźno Emilia Miller 2021-07-09 11:58:35
Zarządzenie Nr 68/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 5 lipca 2021 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2021 r. Emilia Miller 2021-07-09 11:56:06
Informacja o wynikach naboru (I etap) na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej Emilia Miller 2021-07-07 09:42:21
Zarządzenie Nr 67/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej. Adriana Mickiewicz 2021-07-02 13:57:29