Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 117/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 11 października 2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego komisji stypendialnej. Adriana Mickiewicz 2021-10-13 08:05:31
Uchwała Nr XXX/192/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2021 r. Adriana Mickiewicz 2021-10-13 07:45:39
Uchwała Nr XXX/190/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2021 r. Adriana Mickiewicz 2021-10-13 07:44:50
Zarządzenie nr 115/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 11 października 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Rogóźno w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Rogóźno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok Mariusz Maciejewski 2021-10-12 16:30:36
Zarządzenie Nr 116/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 11 października 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych pod nazwami: "Dostawa oleju napędowego do celów opałowych do Szkół Podstawowych w Białochowie i Szembruczku w roku szkolnym 2021/2022", "Dostawa węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2021/2022", "Dostawa sukcesywna opału - pelletu drzewnego w sezonie grzewczym 2021/2022", "Roboty budowlane związane z utworzeniem Ośrodków wsparcia w Gminie Rogóźno: Dziennego Domu Senior+ w miejscowości Rogóźno i Klubu Senior+ w miejscowości Jamy. Adriana Mickiewicz 2021-10-12 15:46:56
Zarządzenie Nr 114/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 5 października 2021 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2021 r. Adriana Mickiewicz 2021-10-12 15:38:31
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w Referacie Finansowym Emilia Miller 2021-10-12 13:26:16
Zarządzenie nr 115/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 11 października 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Rogóźno w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Rogóźno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok Mariusz Maciejewski 2021-10-11 15:25:04
Dostawa węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2021/2022 Magdalena Pokojska 2021-10-08 13:57:54
Dostawa sukcesywna opału ? pelletu drzewnego w sezonie grzewczym 2021/2022 Magdalena Pokojska 2021-10-08 13:57:31
Dostawa oleju napędowego do celów opałowych do Szkół Podstawowych w Białochowie i Szembruczku w roku szkolnym 2021/2022 Magdalena Pokojska 2021-10-08 13:57:05
Dostawa sukcesywna opału ? pelletu drzewnego w sezonie grzewczym 2021/2022 Magdalena Pokojska 2021-10-08 13:55:59
Dostawa węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2021/2022 Magdalena Pokojska 2021-10-08 13:54:11
Roboty budowlane związane z utworzeniem ośrodków wsparcia w Gminie Rogóźno: Dziennego Domu Senior+ w miejscowości Rogóźno i Klubu Senior+ w miejscowości Jamy Magdalena Pokojska 2021-10-08 13:52:10
Dostawa oleju napędowego do celów opałowych do Szkół Podstawowych w Białochowie i Szembruczku w roku szkolnym 2021/2022 Magdalena Pokojska 2021-10-08 13:51:07
Roboty budowlane związane z utworzeniem ośrodków wsparcia w Gminie Rogóźno: Dziennego Domu Senior+ w miejscowości Rogóźno i Klubu Senior+ w miejscowości Jamy Magdalena Pokojska 2021-10-08 13:47:03
Roboty budowlane związane z utworzeniem ośrodków wsparcia w Gminie Rogóźno: Dziennego Domu Senior+ w miejscowości Rogóźno i Klubu Senior+ w miejscowości Jamy Magdalena Pokojska 2021-10-07 20:36:04
Modernizacja wyposażenia infrastruktury sportowej na terenie Gminy Rogóźno - montaż siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw w miejscowości Szembruczek Magdalena Pokojska 2021-10-07 20:34:30
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych- aktualizacja 07.10.2021 Magdalena Pokojska 2021-10-07 19:11:26
Ogłoszenie o odwołaniu i ponownym ogłoszeniu przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę gruntu o pow. 2,71 ha położonego w Rogóźnie oznaczonego numerem działki 332/31 w tym RIIIb-0,28, RIV a-1,67, RV-0,76. Adriana Mickiewicz 2021-10-07 14:21:14
Zarządzenie Nr 113/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 6 października 2021 r. w sprawie powołania członków Zespołu do prac nad utworzeniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rogóźno na lata 2022-2031 Adriana Mickiewicz 2021-10-06 12:36:51
Zarządzenie Nr 113/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 6 października 2021 r. w sprawie powołania członków Zespołu do prac nad utworzeniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rogóźno na lata 2022-2031 Adriana Mickiewicz 2021-10-06 11:39:25
Protokół z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej i zamówień publicznych, przeprowadzonej przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w okresie od dnia 31.05.2021 r. do dnia 13.08.2021 r. Adriana Mickiewicz 2021-10-06 09:32:42
Kontrole instytucjonalne zewnętrzne (zakładka menu) Adriana Mickiewicz 2021-10-06 08:59:42
Kontrole (zakładka menu) Adriana Mickiewicz 2021-10-06 08:59:02
Kontrole (zakładka menu) Adriana Mickiewicz 2021-10-06 08:58:22
Zarządzenie Nr 112/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 4 października 2021 r. w sprawie przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości gminnych. Adriana Mickiewicz 2021-10-05 16:22:37
Zarządzenie Nr 111/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 1 października 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: "Przebudowa placów zabaw i elementów małej architektury w miejscowościach: Rogóźno, Skurgwy i Białochowo" Adriana Mickiewicz 2021-10-05 16:21:19
Zarządzenie Nr 110/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 1 października 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Modernizacja wyposażenia infrastruktury sportowej na terenie Gminy Rogóźno - montaż siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw w miejscowości Szembruczek" Adriana Mickiewicz 2021-10-05 16:18:31
Zarządzenie Nr 111/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 1 października 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: "Przebudowa placów zabaw i elementów małej architektury w miejscowościach: Rogóźno, Skurgwy i Białochowo". - dokument usunięty Adriana Mickiewicz 2021-10-05 16:15:17
Zarządzenie Nr 111/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 1 października 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: "Przebudowa placów zabaw i elementów małej architektury w miejscowościach: Rogóźno, Skurgwy i Białochowo". - dokument usunięty Adriana Mickiewicz 2021-10-05 16:11:58
Zarządzenie Nr 109/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 28 września 2021 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2021 r. Adriana Mickiewicz 2021-10-05 15:59:19
Zarządzenie Nr 112/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 4 października 2021 r. w sprawie przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości gminnych. Adriana Mickiewicz 2021-10-04 13:43:44
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych- aktualizacja 04.10.2021 Magdalena Pokojska 2021-10-04 11:10:59
Modernizacja wyposażenia infrastruktury sportowej na terenie Gminy Rogóźno - montaż siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw w miejscowości Szembruczek Magdalena Pokojska 2021-10-04 11:09:48
Uchwały (zakładka menu) Marek Mirota 2021-10-01 14:44:13
Projekty uchwał (zakładka menu) Marek Mirota 2021-10-01 14:43:55
Protokoły (zakładka menu) Marek Mirota 2021-10-01 14:43:43
Sesje rady (zakładka menu) Marek Mirota 2021-10-01 14:43:15
Interpelacje (zakładka menu) Marek Mirota 2021-10-01 14:42:34