Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Petycje, skargi, wnioski, wysłuchania (zakładka menu) Mariusz Maciejewski 2021-04-06 15:14:29
Petycja o przystąpienie Gminy/Miasta/Szkoły do konkursu w ramach programu "Podwórko NIVEA" - edycja 2021 Adriana Mickiewicz 2021-04-01 13:41:06
Odpowiedź na petycję o poparcie Rządu Tymczasowego TRS NP SKK z dnia 1 marca 2021 r. Adriana Mickiewicz 2021-04-01 13:22:39
Odpowiedź na petycję o opinię w sprawie Referendum Ludowego z dnia 21 lutego 2021 r. Adriana Mickiewicz 2021-04-01 13:20:52
Uchwała Nr XXV/161/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2021 r. Adriana Mickiewicz 2021-04-01 13:16:54
Uchwała Nr XXV/160/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Rogóźno Adriana Mickiewicz 2021-04-01 13:15:33
Uchwała Nr XXV/159/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rogóźno w 2021 roku Adriana Mickiewicz 2021-04-01 13:14:23
Uchwała Nr XXV/158/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Gminy Rogóźno, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania Adriana Mickiewicz 2021-04-01 13:12:57
Uchwała Nr XXV/157/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej Gminie-Miastu Grudziądz w formie dotacji celowej na częściowe pokrycie kosztów energii elektrycznej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu Adriana Mickiewicz 2021-04-01 13:11:24
Uchwała Nr XXV/156/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Rogóźno na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rogóźno Adriana Mickiewicz 2021-04-01 13:09:44
Uchwała Nr XXV/155/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Rogóźno Adriana Mickiewicz 2021-04-01 13:07:47
Uchwała Nr XXV/154/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego Adriana Mickiewicz 2021-04-01 13:06:10
Uchwała Nr XXV/153/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie petycji o opinię w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego Adriana Mickiewicz 2021-04-01 13:04:29
Wójt Gminy Rogóźno ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r. Adriana Mickiewicz 2021-04-01 11:29:38
2021 Adriana Mickiewicz 2021-04-01 11:28:14
Zarządzenie Nr 34/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31.03.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r. Adriana Mickiewicz 2021-04-01 11:27:13
Zarządzenie Nr 33/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2020 rok, sprawozdania o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia za 2020 r. Adriana Mickiewicz 2021-04-01 11:02:06
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2020 r. Mariusz Szczubiał 2021-04-01 07:43:38
Raport o stanie zapewnienia dostępności za 2020 r. Mariusz Maciejewski 2021-03-31 13:52:35
Raport o stanie zapewnienia dostępności (zakładka menu) Mariusz Maciejewski 2021-03-31 13:50:37
. - dokument usunięty Mariusz Maciejewski 2021-03-21 22:02:59
. - dokument usunięty Mariusz Maciejewski 2021-03-21 22:00:53
Obwieszczenie zawiadamiające o zebraniu materiałów dowodowych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii oświetlenia drogowego. Adriana Mickiewicz 2021-03-17 14:59:23
Obwieszczenie zawiadamiające o zebraniu materiałów dowodowych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii oświetlenia drogowego. Emilia Miller 2021-03-17 08:01:18
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii oświetlenia drogowego. Emilia Miller 2021-03-17 07:58:54
Zarządzenie Nr 32/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 9 marca 2021 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2021 r. Adriana Mickiewicz 2021-03-16 14:43:05
Dane teleadresowe Mariusz Maciejewski 2021-03-15 11:54:42
KOMUNIKAT - AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Adriana Mickiewicz 2021-03-13 18:00:04
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ROGÓŹNO Adriana Mickiewicz 2021-03-13 17:59:42
KOMUNIKAT - UCHWAŁY RADY GMINY Adriana Mickiewicz 2021-03-13 17:59:17
Nagrania z Sesji Rady Gminy Adriana Mickiewicz 2021-03-13 17:58:49
KOMUNIKAT - PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY ROGÓŹNO Adriana Mickiewicz 2021-03-13 17:58:08
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 Magdalena Pokojska 2021-03-12 08:14:06
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - dokument usunięty Magdalena Pokojska 2021-03-12 08:12:00
Zarządzenie Nr 31/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogóźnie do porowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie jednorazowego świadczenia, z tytułu urodzenia żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu i wydawania w tych sprawach decyzji Emilia Miller 2021-03-10 08:43:35
Zarządzenie Nr 30/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogóźnie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji Emilia Miller 2021-03-10 08:36:26
Zarządzenie Nr 29/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogóźnie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia dobry start, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany adres poczty elektronicznej Emilia Miller 2021-03-10 08:13:26
Zarządzenie Nr 28/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogóźnie do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym do wydawania w tych sprawach zaświadczeń, o wysokości i przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego Emilia Miller 2021-03-10 07:57:28
Zarządzenie Nr 27/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogóźnie do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej Emilia Miller 2021-03-10 07:50:40
Zarządzenie Nr 26/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogóźnie do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny Emilia Miller 2021-03-10 07:48:21