Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 26/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogóźnie do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny Emilia Miller 2021-03-10 07:47:16
Zarządzenie Nr 25/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogóźnie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji, a także do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego Emilia Miller 2021-03-10 07:41:58
Zarządzenie Nr 25/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogóźnie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji, a także do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego Emilia Miller 2021-03-10 07:40:34
Zarządzenie Nr 24/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogóźnie do prowadzenia postępowania w sprawach zasiłków dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji Emilia Miller 2021-03-10 07:38:18
Zarządzenie Nr 23/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogóźnie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawch decyzji Emilia Miller 2021-03-10 07:35:41
Zarządzenie Nr 22/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogóźnie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji Emilia Miller 2021-03-10 07:33:07
Zarządzenie Nr 21/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogóźnie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy Emilia Miller 2021-03-10 07:30:42
Zarządzenie Nr 20/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 8/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie regulaminu dowozu uczniów do szkoły na terenie Gminy Rogóźno. Emilia Miller 2021-03-04 14:41:23
Zarządzenie Nr 19/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie powołania i odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Rogóźno oraz zmiany zarządzenia nr 104/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Emilia Miller 2021-03-04 14:36:22
Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia Pani Barbarze Płochockiej Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogóźnie pełnomocnictwa do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu. Emilia Miller 2021-03-04 14:33:26
Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych tych jednostek oraz zakładów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego. Emilia Miller 2021-03-04 14:26:46
Zarządzenie Nr 16/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2021 r. Emilia Miller 2021-03-04 14:24:09
Zarządzenie Nr 16/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2021 r. Emilia Miller 2021-03-04 14:23:19
Zarządzenie Nr 15/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 04 lutego 2021 r. w sprawie powołania Koordynatora, Administratora i Animatora do realizacji projektu Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Rogóźnie. Emilia Miller 2021-03-04 14:17:10
Szkoła Podstawowa w Szembruczku Mariusz Maciejewski 2021-03-03 22:43:39
Petycja o poparcie Rządu Tymczasowego TRS SKK Adriana Mickiewicz 2021-03-03 09:24:21
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - dokument usunięty Magdalena Pokojska 2021-02-26 12:03:11
KOMUNIKAT - PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY ROGÓŹNO Adriana Mickiewicz 2021-02-26 07:57:41
KOMUNIKAT - ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ROGÓŹNO Adriana Mickiewicz 2021-02-26 07:51:54
KOMUNIKAT - AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Adriana Mickiewicz 2021-02-26 07:51:37
KOMUNIKAT - ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ROGÓŹNO Adriana Mickiewicz 2021-02-26 07:51:12
KOMUNIKAT - UCHWAŁY RADY GMINY Adriana Mickiewicz 2021-02-26 07:50:45
KOMUNIKAT - PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY ROGÓŹNO Adriana Mickiewicz 2021-02-25 20:20:21
KOMUNIKAT - UCHWAŁY RADY GMINY Adriana Mickiewicz 2021-02-25 20:17:53
KOMUNIKAT - AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Adriana Mickiewicz 2021-02-25 20:14:59
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ROGÓŹNO Adriana Mickiewicz 2021-02-25 20:12:55
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ROGÓŹNO Adriana Mickiewicz 2021-02-25 20:11:39
KOMUNIKAT - ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ROGÓŹNO Adriana Mickiewicz 2021-02-25 20:09:38
Nagrania z Sesji Rady Gminy Adriana Mickiewicz 2021-02-25 19:58:03
Nagrania z Sesji Rady Gminy Adriana Mickiewicz 2021-02-25 19:56:05
Zarządzenie Nr 14/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do koordynacji wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w jednostkach organizacyjnych Gminy Rogóźno Adriana Mickiewicz 2021-02-24 09:54:30
Petycja w sprawie REFERENDUM LUDOWEGO Adriana Mickiewicz 2021-02-23 16:25:43
Petycja w sprawie REFERENDUM LUDOWEGO Adriana Mickiewicz 2021-02-23 16:22:31
Petycja w sprawie REFERENDUM LUDOWEGO Adriana Mickiewicz 2021-02-23 16:21:39
Petycja w sprawie REFERENDUM LUDOWEGO Adriana Mickiewicz 2021-02-23 16:18:19
Petycja w sprawie REFERENDUM LUDOWEGO Adriana Mickiewicz 2021-02-23 16:17:29
Informacja dotycząca naboru (II etap) na wolne stanowisko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogóźnie. Adriana Mickiewicz 2021-02-22 08:05:32
PETYCJA w zakresie suplementacji i leczenia witaminą D - wycofanie petycji Adriana Mickiewicz 2021-02-17 09:28:34
PETYCJA skierowana do Samorządu Gminy w zakresie suplementacji i leczenia witaminą D Adriana Mickiewicz 2021-02-17 09:13:39
PETYCJA skierowana do Samorządu Gminy w zakresie suplementacji i leczenia witaminą D Adriana Mickiewicz 2021-02-11 12:29:37