Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Rogóźno oraz zapewnienie im schronienia Magdalena Pokojska 2021-01-27 14:55:08
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Elektrownia fotowoltaiczna Rogóźno". Emilia Miller 2021-01-26 16:43:28
2021 Emilia Miller 2021-01-26 16:39:57
Zarządzenie Nr 5/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie Gminy Rogóźno Emilia Miller 2021-01-25 11:12:44
Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany osoby powołanej do pełnienia funkcji administratora systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w Urzędzie Gminy Rogóźno Adriana Mickiewicz 2021-01-21 15:01:44
Zarządzenie Nr 5/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie Gminy Rogóźno Adriana Mickiewicz 2021-01-21 14:25:02
Zarządzenie Nr 4/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130.000 zł netto Adriana Mickiewicz 2021-01-21 14:19:30
Sporządzanie analiz architektoniczno-urbanistycznych wraz z projektem decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wykonywanie projektów zmieniających decyzje o warunkach zabudowy Magdalena Pokojska 2021-01-15 08:13:58
Zarządzenie Nr 3/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie zasad dokumentowania czynności zakupów i sprzedaży dokonywanych przez gminę Rogóźno i jej jednostki budżetowe. Emilia Miller 2021-01-13 08:46:07
Zarządzenie Nr 2/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2020/2021. Emilia Miller 2021-01-13 08:42:42
Zarządzenie Nr 121/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy dla projektu pn."Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Rogóźnie" Emilia Miller 2021-01-11 13:09:22
Zarządzenie Nr 120/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy dla projektu pn. "Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem" Emilia Miller 2021-01-11 10:57:37
Zarządzenie Nr 119/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy dla projektu pn. "Zadalna szkoła plus w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" Emilia Miller 2021-01-11 10:53:03
Zarządzenie Nr 118/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy dla projektu pn. "Zdalna szkoła - wsparcie w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" Emilia Miller 2021-01-11 10:41:46
Sporządzanie analiz architektoniczno-urbanistycznych wraz z projektem decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wykonywanie projektów zmieniających decyzje o warunkach zabudowy Magdalena Pokojska 2021-01-11 10:33:56
Zarządzenie Nr 117/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 grudnia 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r. Emilia Miller 2021-01-11 10:32:46
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogóźnie Emilia Miller 2021-01-08 08:13:46
ROK 2021 Emilia Miller 2021-01-08 08:09:32
ROK 2021 Emilia Miller 2021-01-08 08:09:20
Zarządzenie Nr 1/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 07 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogóźnie Emilia Miller 2021-01-08 08:05:47
ROK 2021 Emilia Miller 2021-01-08 08:03:36
ROK 2021 Emilia Miller 2021-01-08 08:03:24
ROK 2021 Emilia Miller 2021-01-08 08:03:10
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Rogóźno oraz zapewnienie im schronienia Magdalena Pokojska 2021-01-07 14:42:47
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Rogóźno oraz zapewnienie im schronienia Magdalena Pokojska 2021-01-07 14:40:18
Informacja z otwarcia ofert - dokument usunięty Magdalena Pokojska 2021-01-07 14:39:26
Informacja z otwarcia ofert - dokument usunięty Magdalena Pokojska 2021-01-07 14:39:10
Uchwała Nr XXIII/148/2020 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r. Adriana Mickiewicz 2021-01-07 12:44:03
Uchwała Nr XXII/142/2020 Rady Gminy Rogóźno z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Adriana Mickiewicz 2021-01-07 12:43:03
Uchwała Nr XXII/141/2020 Rady Gminy Rogóźno z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2021 r. Adriana Mickiewicz 2021-01-07 12:41:31
Uchwała Nr XXII/140/2020 Rady Gminy Rogóźno z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Adriana Mickiewicz 2021-01-07 12:40:11
Uchwała Nr XXII/140/2020 Rady Gminy Rogóźno z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Adriana Mickiewicz 2021-01-07 12:39:14
Uchwała Nr XXIII/148/2020 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r. Adriana Mickiewicz 2021-01-07 09:45:20
Uchwała Nr XXIII/148/2020 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r. Adriana Mickiewicz 2021-01-07 09:44:21
Uchwała Nr XXIII/147/2020 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2021 r. Adriana Mickiewicz 2021-01-07 09:42:32
Uchwała Nr XXIII/146/2020 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchylenia niektórych uchwał Rady Gminy Rogóźno. Adriana Mickiewicz 2021-01-07 09:40:55
Uchwała Nr XXIII/144/2020 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 grudnia 2020 r.w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok. Adriana Mickiewicz 2021-01-07 09:39:04
Uchwała Nr XXIII/145/2020 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 Adriana Mickiewicz 2021-01-07 09:37:45
Uchwała Nr XXIII/144/2020 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 grudnia 2020 r.w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok. Adriana Mickiewicz 2021-01-07 09:34:57
XXIII Sesja Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 grudnia 2020 r. Adriana Mickiewicz 2021-01-07 09:30:59