Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 112 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - samodzielnego referenta w Referacie Organizacyjnym Mariusz Szczubiał 2020-12-23 08:40:24
Zarządzenie Nr 111/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020r. Mariusz Szczubiał 2020-12-23 08:37:54
Zarządzenie Nr 110/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r. Emilia Miller 2020-12-22 15:18:23
Obwieszczenie Wójta Gminy Rogóźno z dnia 21 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 99, obręb Skurgwy [0007], Gmina Rogóźno". Adriana Mickiewicz 2020-12-22 14:31:42
Obwieszczenie Wójta Gminy Rogóźno z dnia 21 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 99, obręb Skurgwy [0007], Gmina Rogóźno". Adriana Mickiewicz 2020-12-22 14:31:14
Obwieszczenie Wójta Gminy Rogóźno z dnia 21 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 194, obręb Kłódka Szlachecka [0005], Gmina Rogóźno". Adriana Mickiewicz 2020-12-22 14:18:58
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Rogóźno oraz zapewnienie im schronienia Magdalena Pokojska 2020-12-21 14:13:18
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Rogóźno oraz zapewnienie im schronienia - dokument usunięty Magdalena Pokojska 2020-12-21 14:09:26
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Rogóźno oraz zapewnienie im schronienia - dokument usunięty Magdalena Pokojska 2020-12-21 14:03:57
Ogłoszenie o zamiarze zbycia pojazdu Magdalena Pokojska 2020-12-21 13:52:56
Zarządzenie Nr 109/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogóźno na lata 2021-2025 Emilia Miller 2020-12-18 10:41:57
Zarządzenie Nr 108/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 10 grudnia 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r. Emilia Miller 2020-12-18 10:38:44
Protokoły z posiedzenia Rady Gminy Adriana Mickiewicz 2020-12-14 14:25:38
Uchwała Nr XXII/143/2020 Rady Gminy Rogóźno z dnia 9 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r. Adriana Mickiewicz 2020-12-14 13:50:42
Uchwała Nr XXII/142/2020 Rady Gminy Rogóźno z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Adriana Mickiewicz 2020-12-14 13:49:54
Uchwała Nr XXII/141/2020 Rady Gminy Rogóźno z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2021 r. Adriana Mickiewicz 2020-12-14 13:48:59
Uchwała Nr XXII/140/2020 Rady Gminy Rogóźno z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Adriana Mickiewicz 2020-12-14 13:47:59
Uchwała Nr XXII/143/2020 Rady Gminy Rogóźno z dnia 9 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r. Adriana Mickiewicz 2020-12-14 13:46:08
Uchwała Nr XXII/142/2020 Rady Gminy Rogóźno z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Adriana Mickiewicz 2020-12-14 13:44:35
Uchwała Nr XXII/141/2020 Rady Gminy Rogóźno z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2021 r. Adriana Mickiewicz 2020-12-14 13:43:12
Uchwała Nr XXII/140/2020 Rady Gminy Rogóźno z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Adriana Mickiewicz 2020-12-14 13:41:41
Uchwała Nr XXII/139/2020 Rady Gminy Rogóźno z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Rogóźno. Adriana Mickiewicz 2020-12-14 13:40:07
Uchwała Nr XXII/138/2020 Rady Gminy Rogóźno z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Rogóźno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. Adriana Mickiewicz 2020-12-14 13:38:32
XXII Sesja Rady Gminy Rogóźno z dnia 9 grudnia 2020 r. Adriana Mickiewicz 2020-12-14 13:35:51
XXII Sesja Rady Gminy Rogóźno z dnia 9 grudnia 2020 r. Adriana Mickiewicz 2020-12-14 13:35:33
Zarządzenie Nr 107/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Rogóźno. Emilia Miller 2020-12-14 11:55:47
Zarządzenie Nr 106/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości stypendium szkolnego dla uczniów na okres od dnia 1.09.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. Emilia Miller 2020-12-14 11:52:44
Zarządzenie Nr 105/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Rogóźno na 2021 rok. Emilia Miller 2020-12-14 11:39:42
Zarządzenie Nr 105/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Rogóźno na 2021 rok. - dokument usunięty Emilia Miller 2020-12-14 11:37:52
Zarządzenie Nr 105/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Rogóźno na 2021 rok. - dokument usunięty Emilia Miller 2020-12-14 11:37:32
Zarządzenie Nr 105/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Rogóźno na 2021 rok. - dokument usunięty Emilia Miller 2020-12-14 11:35:20
Zarządzenie Nr 106/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości stypendium szkolnego dla uczniów na okres od dnia 01.09.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. Emilia Miller 2020-12-11 10:34:48
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - samodzielny referent w Referacie Organizacyjnym Adriana Mickiewicz 2020-12-10 09:20:33
Zarządzenie Nr 104/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Rogóźno. Emilia Miller 2020-12-09 09:20:21
Zarządzenie Nr 103/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r. Emilia Miller 2020-12-09 09:18:42
Zarządzenie Nr 102/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę. Emilia Miller 2020-12-09 09:12:48
Zarządzenie Nr 101/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Rogóźno oraz kontroli i obiegu dokumentów związanych z wydatkami dotyczącymi ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług. Emilia Miller 2020-12-09 09:05:13
Informacja z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie przyznanych kwot dotacji i podmiotów którym została zlecona realizacja zadań w 2020 r. Emilia Miller 2020-12-08 09:28:07
Zarządzenie Nr 100/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r. Adriana Mickiewicz 2020-12-03 14:16:53
Roboty budowlane związane z utworzeniem Ośrodków wsparcia w Gminie Rogóźno: Dziennego Domu Senior+ w miejscowości Rogóźno i Klubu Senior+ w miejscowości Jamy Emilia Miller 2020-12-02 12:01:35