Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Utrzymanie przejezdności dróg gminnych na terenie Gminy Rogóźno w sezonie zimowym 2020/2021 Emilia Miller 2020-12-02 11:58:38
Utrzymanie przejezdności dróg gminnych na terenie Gminy Rogóźno w sezonie zimowym 2020/2021 Emilia Miller 2020-12-01 15:31:16
Uchwała Nr XXI/136/2020 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r. Adriana Mickiewicz 2020-12-01 11:30:35
Uchwała Nr XX/135/2020 Rady Gminy Rogóźno zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r. Adriana Mickiewicz 2020-12-01 11:29:09
Uchwała Nr XX/130/2020 Rady Gminy Rogóźno w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rogóźno lub jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3 i 13 ustawy o finansach publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg Adriana Mickiewicz 2020-12-01 11:27:27
Uchwała Nr XX/129/2020 Rady Gminy Rogóźno w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Rogóźno Adriana Mickiewicz 2020-12-01 11:24:46
Uchwała Nr XX/128/2020 Rady Gminy Rogóźno w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Rogóźno Adriana Mickiewicz 2020-12-01 11:21:57
Uchwała Nr XX/128/2020 Rady Gminy Rogóźno w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Rogóźno Adriana Mickiewicz 2020-12-01 11:21:13
Utrzymanie przejezdności dróg gminnych na terenie Gminy Rogóźno w sezonie zimowym 2020/2021 Emilia Miller 2020-11-30 14:00:27
Zarządzenie Nr 99/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie zorganizowania w Urzędzie Gminy Rogóźno systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone". Emilia Miller 2020-11-27 09:31:36
Zarządzenie Nr 98/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia Kierownika Kancelarii Specjalnej. Emilia Miller 2020-11-27 09:24:19
Ogłoszenie o zamiarze zbycia pojazdu Emilia Miller 2020-11-26 15:00:30
Utrzymanie przejezdności dróg gminnych na terenie Gminy Rogóźno w sezonie zimowym 2020/2021 Piotr Kalicki 2020-11-25 20:34:47
Utrzymanie przejezdności dróg gminnych na terenie Gminy Rogóźno w sezonie zimowym 2020/2021 Piotr Kalicki 2020-11-25 13:05:46
Zarządzenie Nr 97/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r. Emilia Miller 2020-11-25 11:20:28
Zarządzenie Nr 96/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Rogóźno nr 67/2020 z dnia 10 września 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie, oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Rogóźno. Emilia Miller 2020-11-25 11:16:16
Utrzymanie przejezdności dróg gminnych na terenie Gminy Rogóźno w sezonie zimowym 2020/2021 Piotr Kalicki 2020-11-24 12:54:12
Zmiana do ogłoszenia (przedłużenie terminu składania ofert) o naborze na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogóźnie Adriana Mickiewicz 2020-11-19 12:21:08
Utrzymanie przejezdności dróg gminnych na terenie Gminy Rogóźno w sezonie zimowym 2020/2021 Piotr Kalicki 2020-11-17 11:20:28
Zarządzenie Nr 95/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r. Adriana Mickiewicz 2020-11-12 15:13:01
Zarządzenie Nr 94/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: "Roboty budowlane związane z utworzeniem Ośrodków wsparcia w Gminie Rogóźno: Dziennego Domu Senior+ w miejscowości Rogóźno i Klubu Senior+ w miejscowości Jamy" Adriana Mickiewicz 2020-11-12 15:07:21
Zarządzenie Nr 93/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie zmiany we wprowadzonych czasowych ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Rogóźnie Adriana Mickiewicz 2020-11-12 14:16:11
Utrzymanie przejezdności dróg gminnych na terenie Gminy Rogóźno w sezonie zimowym 2020/2021 Piotr Kalicki 2020-11-10 17:19:15
Dostawa i montaż kotła na pellet oraz zbiorników cwu na potrzeby osiedla mieszkaniowego w miejscowości Jamy Piotr Kalicki 2020-11-10 17:05:19
Roboty budowlane związane z utworzeniem Ośrodków wsparcia w Gminie Rogóźno: Dziennego Domu Senior+ w miejscowości Rogóźno i Klubu Senior+ w miejscowości Jamy Adriana Mickiewicz 2020-11-06 13:34:55
Roboty budowlane związane z utworzeniem Ośrodków wsparcia w Gminie Rogóźno: Dziennego Domu Senior+ w miejscowości Rogóźno i Klubu Senior+ w miejscowości Jamy Piotr Kalicki 2020-11-05 13:42:40
Roboty budowlane związane z utworzeniem Ośrodków wsparcia w Gminie Rogóźno: Dziennego Domu Senior+ w miejscowości Rogóźno i Klubu Senior+ w miejscowości Jamy Piotr Kalicki 2020-11-05 13:41:47
Uchwała Nr XXI/136/2020 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r. Adriana Mickiewicz 2020-11-05 12:59:34
Uchwała Nr XXI/136/2020 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 października 2020 r, zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r. Adriana Mickiewicz 2020-11-05 12:54:49
Uchwała Nr XXI/136/2020 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 października 2020 r, zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r. Adriana Mickiewicz 2020-11-05 12:47:38
Uchwała Nr XXI/137/2020 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogóźno na lata 2020-2018 Adriana Mickiewicz 2020-11-05 12:45:17
Uchwała Nr XXI/136/2020 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 października 2020 r, zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r. Adriana Mickiewicz 2020-11-05 12:44:23
Uchwała Nr XXI/137/2020 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogóźno na lata 2020-2018 Adriana Mickiewicz 2020-11-05 12:13:24
Uchwała Nr XXI/136/2020 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 października 2020 r, zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r. Adriana Mickiewicz 2020-11-05 12:12:34
Uchwała Nr XXI/137/2020 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogóźno na lata 2020-2018 Adriana Mickiewicz 2020-11-05 12:08:50
Uchwała Nr XXI/136/2020 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 października 2020 r, zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r. Adriana Mickiewicz 2020-11-05 12:04:14
XXI Sesja Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 października 2020 r. Adriana Mickiewicz 2020-11-05 11:51:18
Informacja z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie przyznanych kwot dotacji na prace i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w 2020 r. Emilia Miller 2020-11-05 08:38:16
Dostawy oleju napędowego do celów opałowych do Szkół Podstawowych w Białochowie i Szembruczku w roku szkolnym 2020/2021 Piotr Kalicki 2020-11-04 15:20:10
Dostawa sukcesywna opału - pellet drzewny w sezonie grzewczym 2020/2021 Piotr Kalicki 2020-11-04 15:05:58