Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dostawa sukcesywna opału - pellet drzewny w sezonie grzewczym 2020/2021 Piotr Kalicki 2020-10-09 19:46:15
Zarządzenie Nr 82/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 6 października 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: "Dostawa węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2020/2021" Adriana Mickiewicz 2020-10-07 14:35:02
Zarządzenie Nr 81/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 6 października 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: "Sukcesywna dostawa pelletu drzewnego w sezonie grzewczym 2020/2021" Adriana Mickiewicz 2020-10-07 14:33:20
Zarządzenie Nr 80/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 5 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wieloosobowym Stanowisku ds. postępowań administracyjnych Adriana Mickiewicz 2020-10-07 14:31:18
Zarządzenie Nr 79/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 5 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Rogóźno przeznaczonych do oddania w dzierżawę Adriana Mickiewicz 2020-10-07 14:29:20
Zarządzenie Nr 77/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogóźno na lata 2020-2028 Adriana Mickiewicz 2020-10-07 14:21:37
Zarządzenie Nr 78/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r. Adriana Mickiewicz 2020-10-07 14:21:07
Zarządzenie Nr 77/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogóźno na lata 2020-2028 Adriana Mickiewicz 2020-10-07 14:19:18
Zarządzenie Nr 76/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 29 września 2020 r. w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Rogóźno na 2021 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na rok 2021 i lata następne. Adriana Mickiewicz 2020-10-07 14:17:49
Zarządzenie Nr 75/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 5 i 6 do Zarządzenia Nr 64/2016 Wójta Gminy Rogóźno w sprawie określenia procedur wykorzystania środków funduszu sołeckiego. Adriana Mickiewicz 2020-10-07 14:15:06
Informacja o wynikach naboru (I etap) na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wieloosobowym Stanowisku ds. postępowań administracyjnych.. Emilia Miller 2020-10-07 08:15:54
Dostawa i montaż kotła na pellet oraz zbiorników cwu na potrzeby osiedla mieszkaniowego w miejscowości Jamy Piotr Kalicki 2020-10-06 16:09:10
Dostawa sukcesywna opału - pellet drzewny w sezonie grzewczym 2020/2021 Piotr Kalicki 2020-10-06 11:01:09
Dostawa węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2020/2021 Piotr Kalicki 2020-10-05 14:34:52
Dostawa węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2020/2021 Piotr Kalicki 2020-10-05 14:34:47
Dostawa węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2020/2021 Piotr Kalicki 2020-10-05 14:34:26
Dostawa węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2020/2021 Piotr Kalicki 2020-10-05 14:34:01
Dostawa węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2020/2021 Piotr Kalicki 2020-10-05 14:33:45
Dostawa węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2020/2021 Piotr Kalicki 2020-10-05 14:33:34
Dostawa węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2020/2021 Piotr Kalicki 2020-10-05 14:33:21
Dostawa węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2020/2021 Piotr Kalicki 2020-10-05 14:33:09
Dostawa węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2020/2021 Piotr Kalicki 2020-10-05 14:32:44
Uchwała Nr XX/135/2020 Rady Gminy Rogóźno zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r. Adriana Mickiewicz 2020-10-05 14:23:49
Uchwała Nr XX/134/2020 Rady Gminy Rogóźno w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Grudziądzkim a Gminą Rogóźno w sprawie partycypacji w kosztach remontu drogi powiatowej nr 1353 C relacji Białochowo-Gubiny-Szembruczek Adriana Mickiewicz 2020-10-05 14:14:11
Uchwała Nr XX/133/2020 Rady Gminy Rogóźno w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Rogóźno do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego "Salutaris" Adriana Mickiewicz 2020-10-05 14:11:53
Uchwała Nr XX/132/2020 Rady Gminy Rogóźno w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie - Miastu Grudziądz w formie dotacji celowej na częściowe pokrycie kosztów energii elektrycznej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu Adriana Mickiewicz 2020-10-05 14:10:16
Uchwała Nr XX/131/2020 Rady Gminy Rogóźno w sprawie przyznania Parafii p. w. Św. Bartłomieja w Szembruku dotacji na prace konserwatorskie. Adriana Mickiewicz 2020-10-05 14:08:11
Uchwała Nr XX/130/2020 Rady Gminy Rogóźno w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rogóźno lub jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3 i 13 ustawy o finansach publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg Adriana Mickiewicz 2020-10-05 14:06:39
Uchwała Nr XX/129/2020 Rady Gminy Rogóźno w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Rogóźno Adriana Mickiewicz 2020-10-05 14:04:24
Uchwała Nr XX/128/2020 Rady Gminy Rogóźno w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Rogóźno Adriana Mickiewicz 2020-10-05 14:03:15
XX Sesja Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 września 2020 r. Adriana Mickiewicz 2020-10-05 14:00:35
Uchwała Nr XX/135/2020 Rady Gminy Rogóźno zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r. Adriana Mickiewicz 2020-10-05 13:59:31
Uchwała Nr XX/128/2020 Rady Gminy Rogóźno w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Rogóźno Adriana Mickiewicz 2020-10-05 13:58:35
Uchwała Nr XX/129/2020 Rady Gminy Rogóźno w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Rogóźno Adriana Mickiewicz 2020-10-05 13:58:15
Uchwała Nr XX/130/2020 Rady Gminy Rogóźno w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rogóźno lub jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3 i 13 ustawy o finansach publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg Adriana Mickiewicz 2020-10-05 13:57:55
Uchwała Nr XX/128/2020 Rady Gminy Rogóźno w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Rogóźno Adriana Mickiewicz 2020-10-05 13:57:24
Uchwała Nr XX/135/2020 Rady Gminy Rogóźno zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r. Adriana Mickiewicz 2020-10-05 13:56:21
Uchwała Nr XX/130/2020 Rady Gminy Rogóźno w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rogóźno lub jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3 i 13 ustawy o finansach publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg Adriana Mickiewicz 2020-10-05 13:53:53
Uchwała Nr XX/129/2020 Rady Gminy Rogóźno w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Rogóźno Adriana Mickiewicz 2020-10-05 13:48:24
Uchwała Nr XX/128/2020 Rady Gminy Rogóźno w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Rogóźno Adriana Mickiewicz 2020-10-05 13:46:44