Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
F-WPA`6870`20-1.0.0-10.09.20R - oświadczenie w sprawie umowy dzierżawy gruntów rolnych - dokument usunięty Mariusz Szczubiał 2020-09-09 12:03:48
F-WPA`6870`20-1.0.0-10.09.20R - dokument usunięty Mariusz Szczubiał 2020-09-09 12:02:27
F-WPA`6870`20-1.0.0-10.09.20R - dokument usunięty Mariusz Szczubiał 2020-09-09 12:02:17
WPA - dokument usunięty Mariusz Szczubiał 2020-09-09 12:01:17
Klauzule informacyjne art. 13 RODO Mariusz Szczubiał 2020-09-09 12:01:06
RODO (zakładka menu) Mariusz Szczubiał 2020-09-09 12:00:31
Klauzula informacyjna - dokument usunięty Mariusz Szczubiał 2020-09-09 10:51:08
Klauzula informacyjna - dokument usunięty Mariusz Szczubiał 2020-09-09 10:50:51
Mariusz Szczubiał 2020-09-09 10:50:11
Mariusz Szczubiał 2020-09-09 10:49:41
KLAUZULA INFORMACYJNA URZĘDU GMINY ROGÓŹNO - dokument usunięty Mariusz Szczubiał 2020-09-09 10:49:35
Klauzula informacyjna art. 13 RODO - dokument usunięty Mariusz Szczubiał 2020-09-09 10:49:07
Klauzule informacyjne art. 13 RODO - zakładka menu usunięta Mariusz Szczubiał 2020-09-09 10:46:58
Klauzule informacyjne art. 13 RODO (zakładka menu) Mariusz Szczubiał 2020-09-09 10:43:25
Urząd Gminy Rogóźno (zakładka menu) Mariusz Szczubiał 2020-09-09 10:42:58
Zarządzenie Nr 64/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 2 września 2020 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w Rogóźnie celem dokonania wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Rogóźno Emilia Miller 2020-09-08 09:11:40
Zarządzenie Nr 63/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 01 września 2020 r. w sprawie zmiany norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Rogóźno oraz kontroli i obiegu dokumentów związanych z wydatkami dotyczącymi ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług Emilia Miller 2020-09-08 09:09:06
Zarządzenie Nr 63/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 01 września 2020 r. w sprawie zmiany norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Rogóźno oraz kontroli i obiegu dokumentów związanych z wydatkami dotyczącymi ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług Emilia Miller 2020-09-08 09:07:00
Zarządzenie Nr 62/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 1 września 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Rogóźno Emilia Miller 2020-09-08 09:01:49
Zarządzenie Nr 61/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 sierpnia 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r. - dokument usunięty Emilia Miller 2020-09-08 08:47:07
Zarządzenie Nr 61/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 sierpnia 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r. - dokument usunięty Emilia Miller 2020-09-08 08:45:30
Zarządzenie Nr 61/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 sierpnia 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r. Emilia Miller 2020-09-08 08:43:00
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Rogóźno Piotr Kalicki 2020-09-04 13:10:34
Dostawa mebli do jadalni w Szkole Podstawowej w Rogóźnie Piotr Kalicki 2020-08-28 14:05:04
Dostawa mebli do jadalni w Szkole Podstawowej w Rogóźnie Piotr Kalicki 2020-08-28 14:04:39
Dostawa mebli do jadalni w Szkole Podstawowej w Rogóźnie Piotr Kalicki 2020-08-27 10:33:30
Dostawa mebli do jadalni w Szkole Podstawowej w Rogóźnie Piotr Kalicki 2020-08-24 15:20:01
uchwała Nr X/55/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2019 r. Adriana Mickiewicz 2020-08-21 10:40:51
uchwała Nr XV/99/2019 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu Adriana Mickiewicz 2020-08-21 10:07:52
uchwała Nr XV/98/2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rogóźno na rok szkolny 2019/2020 Adriana Mickiewicz 2020-08-21 10:07:32
uchwała Nr XV/95/2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Rogóźno Adriana Mickiewicz 2020-08-21 10:07:09
uchwała Nr XV/92/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2019 r. Adriana Mickiewicz 2020-08-21 10:06:45
uchwała Nr XV/90/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2020 r. Adriana Mickiewicz 2020-08-21 10:06:21
uchwała Nr XIV/87/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2020 r. Adriana Mickiewicz 2020-08-21 10:05:54
uchwała Nr XIV/84/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2019 r. Adriana Mickiewicz 2020-08-21 10:05:26
uchwała Nr XIV/83/2019 w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Adriana Mickiewicz 2020-08-21 10:05:00
uchwała Nr XIV/80/2019 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rogóźno Adriana Mickiewicz 2020-08-21 10:04:35
uchwała Nr XIV/77/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Adriana Mickiewicz 2020-08-21 10:04:10
uchwała Nr XIV/76/2019 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości Adriana Mickiewicz 2020-08-21 10:03:40
uchwała Nr XIV/75/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Adriana Mickiewicz 2020-08-21 10:03:16