Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
uchwała Nr XIII/71/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2019 r. Adriana Mickiewicz 2020-08-21 10:02:54
uchwała Nr XII/70/2019 w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli Adriana Mickiewicz 2020-08-21 10:02:32
uchwała Nr XII/66/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2019 r. Adriana Mickiewicz 2020-08-21 10:01:39
uchwała Nr XI/64/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogóźno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r. Adriana Mickiewicz 2020-08-21 10:01:14
uchwała Nr X/59/2019 w sprawie ustalania planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogóźno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r. Adriana Mickiewicz 2020-08-21 10:00:07
uchwała Nr X/56/2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Adriana Mickiewicz 2020-08-21 09:55:48
uchwała Nr X/55/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2019 r. Adriana Mickiewicz 2020-08-21 09:54:52
uchwała Nr IX/54/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2019 r. Adriana Mickiewicz 2020-08-21 09:54:27
uchwała Nr IX/53/2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Rogóźno. Adriana Mickiewicz 2020-08-21 09:54:00
uchwała Nr VIII/45/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2019 r. Adriana Mickiewicz 2020-08-21 09:53:36
uchwała Nr VIII/44/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rogóźno. Adriana Mickiewicz 2020-08-21 09:53:10
uchwała Nr VIII/43/2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Adriana Mickiewicz 2020-08-21 09:52:46
uchwała Nr VII/37/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2019 r. Adriana Mickiewicz 2020-08-21 09:52:18
uchwała Nr VI/32/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2019 r. Adriana Mickiewicz 2020-08-21 09:51:48
uchwała Nr VI/31/2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 r. Adriana Mickiewicz 2020-08-21 09:51:26
uchwała Nr VI/30/2019 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody. Adriana Mickiewicz 2020-08-21 09:51:01
uchwała Nr V/27/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2019 r. Adriana Mickiewicz 2020-08-21 09:50:30
uchwała Nr V/26/2019 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Gminy Rogóźno, trybu postępowania w spr. Udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania Adriana Mickiewicz 2020-08-21 09:50:03
uchwała Nr V/25/2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad nadawania i pozbawiania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Rogóźno". Adriana Mickiewicz 2020-08-21 09:49:38
uchwała Nr V/24/2019 w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw uchwałodawczych, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakie muszą odpowiadać składane projekty. Adriana Mickiewicz 2020-08-21 09:49:14
uchwała Nr V/23/2019 w sprawie statutu gminy Rogóźno. Adriana Mickiewicz 2020-08-21 09:48:46
uchwała Nr IV/19/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2019 rok. Adriana Mickiewicz 2020-08-21 09:48:18
Uchwała Nr XVI/105/2020 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Rogóźno na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza realizowane na terenie Gminy Rogóźno Adriana Mickiewicz 2020-08-21 08:39:28
Uchwała Nr XVI/102/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie statutu Gminy Rogóźno Adriana Mickiewicz 2020-08-21 08:39:02
Uchwała Nr XVI/105/2020 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Rogóźno na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza realizowane na terenie Gminy Rogóźno Adriana Mickiewicz 2020-08-21 08:38:26
Uchwała Nr XVI/107/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2020 rok Adriana Mickiewicz 2020-08-21 08:38:11
Uchwała Nr XVI/107/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2020 rok Adriana Mickiewicz 2020-08-21 08:37:55
Uchwała Nr XVII/109/2020 Rady Gminy Rogóźno z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Adriana Mickiewicz 2020-08-21 08:37:26
Uchwała Nr XVII/110/2020 Rady Gminy Rogóźno z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rogóźno w 2020 roku Adriana Mickiewicz 2020-08-21 08:35:59
Uchwała Nr XVII/110/2020 Rady Gminy Rogóźno z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rogóźno w 2020 roku Adriana Mickiewicz 2020-08-21 08:35:41
Uchwała Nr XVIII/122/2020 Rady Gminy Rogóźno w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rogóźno na rok szkolny 2020/2021 Adriana Mickiewicz 2020-08-21 08:34:50
Uchwała Nr XVIII/124/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r. Adriana Mickiewicz 2020-08-21 08:34:21
Uchwała Nr XIX/127/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r. Adriana Mickiewicz 2020-08-21 08:33:32
Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia obowiązujących na terenie Gminy Rogóźno wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny, leśny oraz od nieruchomości Adriana Mickiewicz 2020-08-21 08:29:36
Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. Adriana Mickiewicz 2020-08-21 08:27:12
Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Rogóźno Adriana Mickiewicz 2020-08-21 08:25:33
Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenie z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Rogóźno Adriana Mickiewicz 2020-08-21 08:21:29
Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku. Adriana Mickiewicz 2020-08-21 08:19:52
Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. Adriana Mickiewicz 2020-08-21 08:18:08
Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Adriana Mickiewicz 2020-08-21 08:16:18