Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Urząd Stanu Cywilnego Emilia Miller 2021-04-14 10:57:22
Referat Gospodarki Komunalnej Emilia Miller 2021-04-14 10:55:07
Referat Organizacyjny Emilia Miller 2021-04-14 10:51:15
Referat Finansowy Emilia Miller 2021-04-14 10:49:40
Kultura - dokument usunięty Emilia Miller 2021-04-14 10:31:01
Publiczne Gminazjum w Rogóźnie Emilia Miller 2021-04-14 10:29:12
Kultura - dokument usunięty Emilia Miller 2021-04-14 10:23:37
Jednostki Pomocy Społecznej Emilia Miller 2021-04-14 10:18:51
Jednostki Pomocy Społecznej Emilia Miller 2021-04-14 10:15:38
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Emilia Miller 2021-04-14 10:13:04
Referat Organizacyjny Emilia Miller 2021-04-14 10:08:29
Referat Oświatowy - dokument usunięty Emilia Miller 2021-04-14 09:48:01
Inspektor BHP i PPOŻ Emilia Miller 2021-04-14 09:46:40
Dane teleadresowe Emilia Miller 2021-04-14 09:43:57
Dane teleadresowe Emilia Miller 2021-04-14 09:40:31
Regulaminy - zakładka menu usunięta Emilia Miller 2021-04-14 09:17:29
Gminne Jednostki Budżetowe (jednostki nieposiadające osobowości prawnej) (zakładka menu) Emilia Miller 2021-04-14 09:15:43
Gminne Instytucje Kultury i Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (zakładka menu) Emilia Miller 2021-04-14 09:13:05
Odpowiedź - Petycja o przystąpienie Gminy/Miasta/Szkoły do konkursu w ramach programu "Podwórko NIVEA" - edycja 2021 Adriana Mickiewicz 2021-04-12 09:04:26
Dostawy kruszywa ceglano-betonowego oraz kruszywa granitowego/ klińcowego Magdalena Pokojska 2021-04-09 14:05:33
Zarządzenie Nr 45/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości stypendium szkolnego dla uczniów na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. Adriana Mickiewicz 2021-04-08 13:27:17
Uchwała Nr XXV/161/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2021 r. Adriana Mickiewicz 2021-04-08 11:05:12
Uchwała Nr XXV/159/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rogóźno w 2021 r. Adriana Mickiewicz 2021-04-08 11:02:51
Uchwała Nr XXV/158/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Gminy Rogóźno, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania Adriana Mickiewicz 2021-04-08 11:00:13
Uchwała Nr XXV/156/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Rogóźno na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rogóźno Adriana Mickiewicz 2021-04-08 10:56:25
Uchwała Nr XXV/155/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Rogóźno Adriana Mickiewicz 2021-04-08 10:52:18
Uchwała Nr XXIV/151/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogóźno na lata 2021-2025 - dokument usunięty Adriana Mickiewicz 2021-04-08 10:44:03
Informacja Nr 1/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego. Adriana Mickiewicz 2021-04-08 09:27:27
Zarządzenie Nr 44/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2021 r. Adriana Mickiewicz 2021-04-08 09:17:49
Zarządzenie Nr 44/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2021 r. Adriana Mickiewicz 2021-04-08 09:07:31
Zarządzenie Nr 43/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Żurawskiej inspektora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogóźnie do prowadzenia postępowań w sprawie przyznania świadczenia "Dobry Start", a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia, wycofania upoważnienia Pani Doroty Grzeszkowskiej specjalisty pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogóźnie do prowadzenia postępowań w sprawie przyznania świadczenia "Dobry Start", a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia. Adriana Mickiewicz 2021-04-08 09:06:13
Zarządzenie Nr 42/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie upowaznienia Pani Małgorzaty Żurawskiej inspektora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogóźnie do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenie wychowawcze, a także do wydawania w tych sprawach decyzji, wycofania upoważnienia Pani Doroty Grzeszkowskiej specjalisty pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogźnie do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenie wychowawcze, a także do wydawania w tych sprawach decyzji. Adriana Mickiewicz 2021-04-08 09:00:58
Zarządzenie Nr 41/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Żurawskiej inspektora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogóźnie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji. Adriana Mickiewicz 2021-04-08 08:57:32
Zarządzenie Nr 40/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Żurawskiej inspektora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogóźnie do prowadzenia postepowań w sprawach o przyznanie jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r., o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", a także do wydawania w tych sprawach decyzji. Adriana Mickiewicz 2021-04-08 08:55:42
Zarządzenie Nr 39/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Żurawskiej inspektora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogóźnie do prowadzenia postępowań w sprawach zasiłków dla opiekunów i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie, wycofania upoważnienia Pani Doroty Grzeszkowskiej specjalisty pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogóźnie do prowadzenia postepowań w sprawach zasiłków dla opiekunów i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie. Adriana Mickiewicz 2021-04-08 08:53:13
Zarządzenie Nr 38/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Żurawskiej inspektora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogóźnie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach, wycofania upoważnienia Pani Doroty Grzeszkowskiej specjalisty pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogóźnie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach. Adriana Mickiewicz 2021-04-08 08:49:37
Zarządzenie Nr 37/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Żurawskiej inspektora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogóźnie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji, wycofania upoważnienia Pani Doroty Grzeszkowskiej specjalisty pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogóźnie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji. Adriana Mickiewicz 2021-04-08 08:45:39
Zarządzenie Nr 36/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Żurawskiej inspektora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogóźnie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy, wycofania upoważnienia Pani Doroty Grzeszkowskiej specjalisty pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogóźnie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. Adriana Mickiewicz 2021-04-08 08:41:36
Zarządzenie Nr 35/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Żurawskiej inspektora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogóźnie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowań i wydawania w tych sprawach decyzji, a także do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawania w tych sprawach decyzji, wycofania upoważnienia Pani Doroty Grzeszkowskiej specjalisty pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowań i wydawania w tych sprawach decyzji, a także prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawania w tych sprawach decyzji. Adriana Mickiewicz 2021-04-08 08:37:58
Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce! Daj się wysłuchać! Emilia Miller 2021-04-06 15:27:36